Saint Casimir Parish
 

 

Mass at St. Casimir
A new link will appear each Saturday after 4:00 pm
 


This Sunday's Mass will be on line by 4pm Saturday.

 

Mass at the Cathedral on the Internet streaming at 9:30am or watch video after the Mass concludes

English pages

Švento Kazimiero Parapija

Mūsų parapijos Mišios
Nauja jungtis bus įkelta kiekvieną šeštadienį po 4:00 pm.

Šio sekmadienio Mišios bus prieinamos 4 val. šeštadienį.

Transliuojamos per Internetą Lietuviškos Mišios.
Atsisiųskite sąrašą.

Prelato Putrimo atsiūsti tinklapiai kur transliuojamos Mišios

YouTube.com/draugolaikrastis
vilnensis.lt
marijosradijas.lt
vaticannews.va/lt


Lietuviški puslpiai

Letter from the Bishop
Rules for attending Mass at St. Casimir
Rules for giving and receiving Communion during Mass starting with May 26
 

Vyskupo laiškas
Taisyklės dalyvavimui Mišiose
Taisyklės Komunijos dalnimui ir priėmimui, kai atidarysime bažnyčias Mišioms gegužės 26 d.
 

    
Pasirinkite, kurią kalbą norite.      
Please choose a language. 

Rev. J. Bacevice, Pastor 18022 Neff Rd. Cleveland, OH 44119   (216) 481-3157