Index

Home page
Mass schedule
Pastoral council
Bulletin
Parish activities
Ministry of Praise
Links
Organizations 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Saint Casimir Parish

Lietuviškai

First Friday of each month
8AM - 9AM
Eucharistic Adoration

Second Wednesday of each month - 6PM - 9PM
Eucharistic Adoration

CONFESSIONS
Saturdays
4:30-5:00p
m
 and by appointmen
t

  WEDDING BANNS:         III.   Thomas James Schoen - Adrijana Kristina Susinskas

Mass offerings for September 22 through 30, 2018

Saturday – September 22 7:30pm (English) Stasė ir Simonas Laniauskai - Family
Sunday — September 23 8:00am
10:00am
12:00pm
(English)(Lithuanian)
(English)
For the Parishioners
Vytautas Staškus - Wife
Loretta and Edward Zupko - Susan Thomas
Monday     September 24 7:30am (English)

Carol Worman - Anthony Bacevice

Tuesday —  September 25 7:30am (English) speciali intencija - Vaitkų šeima
Wednesday — September 26 7:30am (English) Living and Deceased of the Raddell Family - Family
Thursday — September 27 7:30am (English) už Valdukaičių šeimos mirusius - Irena Kijauskienė
Friday — September 28 7:30am (English) Bronė Paulionienė – K. ir L. Gaižučiai
Saturday — September 29 7:30am (English) Donatas Nasvytis - žmona
Sunday September 30 8:00am
10:00am
12:00pm
(English)
(Lithuanian)
(English)
Albina, Anastazija, Joana ir Alfonsas Gelgotai - sesuo Dana
Vytenis ir Aldona Miškiniai - šeima
Anton and Ivanka Meacco - Katica Buzdon