Švento Kazimiero Parapija
English

AUŠROS LITUANISTINĖ MOKYKLA

 

2018 balandžio 21 d. Apskritojo stalo diskusijų dvi temos: 1. Lietuvos bažnyčios; 2. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentų susitikimas su prezidentu Trump. (Vilties namelyje, 10 am.)

Kas naujo Aušros mokykloje
Suaugusiems ir gimnazistams

Proga angliškai kalbantiems susipažinti su Lietuva

  1. Rinktinė lietuvių literatūros klasikų kūryba, išversta į anglų kalbą, ir svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, aptariami anglų kalba. Po 75 min. kartą per mėnesį.
  2. Lietuvių kalbos pamokos pradedantiesiems ir šiek tiek lietuviškai kalbantiems suaugusiems ir gimnazistams po 3 pamokas kas mėnesį. Laikas derinamas su literatūros ir istorijos pamokomis, kad dalyviai galėtų pasirinkti vieną ar abi programas.

Dėl informacijos kreipkitės į Vidą Bučmienę, 216-481-0653

Po mokyklos stogu, ne tiktai pamokos

     Apskrito stalo pokalbiai lietuviams aktualiomis, dažnai polemiškomis temomis prasidės šeštadienį, 2018 rugsėjo 23 d., 10 v.r.  parapijos Vilties name, 18031 Marcella Rd.

Šio rudens pirmoji tema: Valstybės saugumas ir su juo susijusi žvalgyba. Paskui temas siūlys ir rinksis patys pokalbių dalyviai.

Pokalbiai vyks po du kartus į mėnesį.
Kviečiami visi, kurie domisi lietuvių gyvenimu.
Automobilius galima statyti parapijos žemutinėje aikštėje arba Vilties namo įvažiavime.
Jeigu durys užrakintos, paspauskite skambutį.

vadovauja Vida Bučmienė (216-481-0653)