Švento Kazimiero Parapija
English

AUŠROS LITUANISTINĖ MOKYKLA

 

2018 lapkričio 17 d. Apskritojo stalo diskusijų tema - lapkričio 3 d. temos tęsinys: Lietuvos Seimas. Lietuvos ir kitų demokratinių valstybių parlamentų palyginimas.

2018 m. gruodžio 8 d. tema: Lietuva ir Latvija
                         
1. Panašumai ir skirtumai.
                         
2. Ko vieni iš kitų galėtume pasimokinti?
                         
3. Kaip galėtume vieni kitiems padėti? 
                         
4. Lietuvos ir Latvijos santykiai globalėjančiame
                              pasaulyje. Ar būtų naudinga
joms susijungti?

 (Vilties namelyje, 10 am.)
Dėl informacijos kreipkitės į Vidą Bučmienę, 216-481-0653 arba į Joną Totoraitį, 216-215-5461 (jtotoraitis@yahoo.com)

Kas naujo Aušros mokykloje
Suaugusiems ir gimnazistams

Proga angliškai kalbantiems susipažinti su Lietuva

  1. Rinktinė lietuvių literatūros klasikų kūryba, išversta į anglų kalbą, ir svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, aptariami anglų kalba. Po 75 min. kartą per mėnesį.
  2. Lietuvių kalbos pamokos pradedantiesiems ir šiek tiek lietuviškai kalbantiems suaugusiems ir gimnazistams po 3 pamokas kas mėnesį. Laikas derinamas su literatūros ir istorijos pamokomis, kad dalyviai galėtų pasirinkti vieną ar abi programas.

Dėl informacijos kreipkitės į Vidą Bučmienę, 216-481-0653 arba į Joną Totoraitį, 216-215-5461

Po mokyklos stogu, ne tiktai pamokos

     Apskrito stalo pokalbiai lietuviams aktualiomis, dažnai polemiškomis temomis prasidės šeštadienį, 2018 spalio 2 d., 10 v.r.  parapijos Vilties name, 18031 Marcella Rd.

Pokalbiai vyks po du kartus į mėnesį.
Kviečiami visi, kurie domisi lietuvių gyvenimu.
Automobilius galima statyti parapijos žemutinėje aikštėje arba Vilties namo įvažiavime.
Jeigu durys užrakintos, paspauskite skambutį.

vadovauja Vida Bučmienė (216-481-0653)