Švento Kazimiero Parapija
English

AUŠROS LITUANISTINĖ MOKYKLA
 

Apskritojo stalo diskusijos dabar vyksta per ZOOM.

Suaugusiųjų apskrito stalo diskusijos - gegužės 15 d. 10:00 v.r. Tema - Tęsiama priešiškų jėgų skleidžiama dezinformacija apie Lietuvą ir lietuvius. Kaip mes galime įrodyti, kad tai melas ir skleisti tiesą.

Daugiau informacijos galite gauti iš Jono Totoraičio (jtotoraitis@yahoo.com) ar telefonu: 216-215-5461

ZOOM prisijungimo informaciją galite gauti iš Andriaus Venclausko (asvenclauskas@gmail.com) arba telefonu: 440-622-4591

 

Lietuvių kalbos pamokos vyksta nuotoliniu ir telefoniniu būdu.

(Šv, Kazimiero parapijoj, Vilties namelyje , 10 am.)
Dėl informacijos kreipkitės į Vidą Bučmienę, 216-481-0653 arba į Joną Totoraitį, 216-215-5461 (jtotoraitis@yahoo.com)

Lietuvių Fondas remia
"Aušros" mokyklą.

www.lithuanianfoundation.org

Kas naujo Aušros mokykloje
Suaugusiems ir gimnazistams

Pastaba: šios pamokos dabar vyks šeštadieniais, ne sekmadieniais.

Šįmet vėl vyksta lietuvių kalbos ir kultūros pamokos angliškai kalbantiesiems, bet dabar jos vyksta šeštadieniais nuo 10vr iki 12:00 val. Vilties name, 18031 Marcella Rd. Pamokos pritaikytos įvairaus kalbos lygio dalyviams, nuo pradedančiųjų iki pajėgiančių susikalbėti. Vartojamos įvairios priemones lietuvių ir anglų kalbomis (knygos, vaizdo-garso įrašai, komp dialoginės). Ypatingas dėmesys kreipiamas į leksiką (žodyną), kalbos bei tekstų supratimą ir dalyvavimą pokalbiuose. Studentai taip pat supažindinami su Lietuvos istorija, tautiniais papročiais, tautosaka ir nudienos aktualijomis lietuvių gyvenime. 

Dėl informacijos kreipkitės į Vidą Bučmienę, 216-481-0653 arba į Joną Totoraitį, 216-215-5461 jtotoraitis@yahoo.com

Po mokyklos stogu, ne tiktai pamokos

      Šiemet vėl vyks apskritojo stalo pokalbiai lietuviams aktualiomis, dažnai polemiškomis temomis. Pokalbiai vyks po vieną šeštadienį kas mėnesį nuo 10 v.r. iki 12 val. Vilties name. Pirmasis šio rudens pokalbis bus spalio 12 d. Kviečiami visi, kurie domisi lietuvių gyvenimu. Vadovauja Vida Bučmienė 216-481-0653 ir Jonas Totoraitis 216-215-5461 (jtotoraitis@yahoo.com). Dažnai dalyvauja kviesti įvairių sričių žinovai.