Švento Kazimiero Parapija
English

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas
Laikinai atšauktas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
Laikinai atšauktas

 

 IŠPAŽINTYS

4:00 v.p.p.
šeštadieniais arba susitarus su klebonuu.

Nuo 2021 m. lapkričio 27 d. iki  gruodžio 5 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis —  lapkričio 27 d. 5:00pm angliškai Norman Zak - Charles Mlinaric
Sekmadienis —  lapkričio 28 d.

8:30am
11:00am

angliškai
lietuviškai

Marijan Gaspersic - Frances Gaspersic
Už parapijiečius
Pirmadienis —   lapkričio 29 d. 7:30am angliškai Dorothy Strumbel - Loreen Palangio
Antradienis —  lapkričio 30 d. 7:30am angliškai James Fakult - Irene Drotleff
Trečiadienis —  gruodžio 1 d. 7:30am angliškai Strecko ir William Buzdon - Katica Buzdon

Ketvirtadienis —  gruodžio 2 d.

9:00am angliškai Ona Varlauskienė - Loreen Palangio
Penktadienis —   gruodžio 3 d. 7:30am angliškai Marie Hen - Janice Conley
Šeštadienis —  gruodžio 4 d. 5:00pm angliškai Už parapijiečius
Sekmadienis — gruodžio 5 d.

8:30am
11:00am

angliškai
lietuviškai

Rita Hraster - Janice Conley
Rimas Minkūnas – S. ir G. Matai
 
Kalbėkite Dievo Gailestingumo vainikėlį - Atsisiųskite vainikėlio maldas.