Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS

šeštadieniais 4:30-5:00pm arba
susitarus su klebonu

Nuo 2019 nuo liepos 13 d. iki 21 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — liepos 13 d. 5:30pm (angliškai) Marie Kromar - Tom ir Rose Haas
Sekmadienis— liepos 14 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Magdalena Strimaitienė (35 metinės) - duktė Julija
Deakonas Frank Lozada - Janet Verbyla
Pirmadienis liepos 15 d. 9:00 am (angliškai)

Michael Petit - Simoncic šeima

Antradienis —  liepos 16 d. 7:30am (angliškai) Mary Hraster - anūkė
Trečiadienis —  liepos 17 d. 7:30am (angliškai) Telesforas Vaitekūnas - Rimas Minkūnas
Ketvirtadienis — liepos 18 d.

7:30am

(dvikalbės) Helen Sonsky - draigao
Penktadienis — liepos 19 d. 7:30am (angliškai) Albinas, Algis ir Kęstutis Karsokai - Genovaitė Karsokienė
Šeštadienis — liepos 20 d. 5:30pm (angliškai) Vytas Matas (1 metinės) - Giedrė ir Stepas Matai
Sekmadienis — liepos 21 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Roland Thompson - Joan Carpenter
Už parapijiečius
Gerald Thompsono intencijjomis- Judy Kowalski