Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo
6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS

šeštadieniais 4:00-5:00pm arba
susitarus su klebonu

Nuo 2019 nuo gruodžio 7 d. iki 15 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — gruodžio 7 d. 5:00pm (angliškai) Už parapijiečius
Sekmadienis — gruodžio 8 d. 8:00am
11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Jane ir Frank Longo - šeima
Pijus Vencius ir Juozas Merkys - Julia Vencius
Pirmadienis gruodžio 9 d. 7:30 am (angliškai)

Už parapijiečius

Antradienis —  gruodžio 10 d. 7:30am (angliškai) Rita Hraster - Dukra
Trečiadienis —  gruodžio 11 d. 7:30am  6:00-7:00pm (angliškai) Už Tulauskų šeimos mirusius - Joseph Prankas
Eucharistijos Šventoji Valanda
Ketvirtadienis — gruodžio 12 d.

9:00am

(angliškai) Leonard Dobrin - Janice Conley
Penktadienis — gruodžio 13 d. 7:30am (angliškai) Anthony Konieczka - Joan Carpenter
Šeštadienis — gruodžio 14 d. 5:00pm (angliškai) Darlene C. Gazella - Verbylų šeima
Sekmadienis — gruodžio 15 d. 8:30am
11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Edward Zupko - Susan Thoms
Regina Nasvytienė (3 metinės) - šeima