Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo
6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS

šeštadieniais 4:00-5:00pm arba
susitarus su klebonu

Nuo 2020 m sausio 25 d. iki vasario 2 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — sausio 25 d. 5:00pm (angliškai) Donatas Nasvytis - šeima
Sekmadienis — sausio 26 d. 8:00am
11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Alicemarie Egan - Briana Taylor
Už parapijiečius
Pirmadienis sausio 27 d.

7:30 am

(angliškai) Zenonas Ducmanas - Joan Carpenter
Antradienis —  sausio 28 d. 7:30am (angliškai) Bessie Wetherell - Šilgalių šeima
Trečiadienis — sausio 29 d. 7:30 am (angliškai) Herman Goetz - Faye Roth
Ketvirtadienis — sausio 30 d.

9:00am

(angliškai) Jonas Vedegys - sesuo
Penktadienis — sausio 31 d. 7:30am (angliškai) Kęstutis Gaižutis - Rimas Minkūnas
Šeštadienis — vasario 1 d. 5:00pm (angliškai) Jonas Grigutis - Bartkų šeima
Sekmadienis — vasario 2 d. 8:30am
11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Už parapijiečius
Dalia Staniškienė - Julius Staniškis