Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas

 

 IŠPAŽINTYS

 
 tik artėjančios mirties atvėju.
Susisiekite su klebonu.

Nuo 2020 m. birželio 6 d. iki 14 d. užprašytos šv. Mišios
Pasiskaitykite taisykles, kaip elgtis bažnyčioje pandemijos metu.

Šeštadienis —  birželio 6 d. 5:00pm angliškai James Simoncic - šeima
Sekmadienis —  birželio 7 d. :8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
Už parapijiečius
Indrė Čepulienė (40 metinės) - šeima
Pirmadienis —  birželio 8 d. 7:30am angliškai James Simoncic - Taylor šeima
Antradienis —  birželio 9 d. 7:30am angliškai Už Akelių šeimos mirusius - Joseph Prankas
Trečiadienis —   birželio 10 d. 7:30am angliškai Jonas Šiupinys - Salomėja Šukienė

Ketvirtadienis —   birželio 11 d.

7:30am angliškai Deacon Louis Pecek - Haas šeima
Penktadienis —   birželio 12 d. 7:30am angliškai Valuches šeimos mirusius - Faye Roth
Šeštadienis —  birželio 13 d. 5:00pm angliškai Už parapijiečius
Sekmadienis —  birželio 14 d. :8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
Norbert Zak - Simoncic šeima
už Jucaičių šeimos mirusius - šeima