Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
   Šeštadieniais   
4:30-5:00pm

a
rba susitarus su klebonu

Nuo 2019 sausio 12 d. iki 20 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — sausio 12 d. 5:30pm

(angliškai)

Ronald Reedick - Nancy Rodgers
Sekmadienis — sausio 13 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
John Fuduric - Simoncic šeimac
U
ž parapijiečius
Deakonas Frank Lozata – Šv. Kazimiero Altariaus Draugija
Pirmadienis —  sausio 14 d. 7:30 am (angliškai)

Helen Simoncic - šeima

Antradienis —  sausio 15 d. 7:30am (dvikalbės) Speciali Intencija
Trečiadienis —  sausio 16 d. 7:30am (angliškai) Vincas Minkūnas - sūnus
Ketvirtadienis — sausio 17 d. 7:30am (angliškai) Ona Kurtinaitytė - Nijolė Palubinskienė
Penktadienis — sausio 18 d. 7:30am (angliškai) Vytas Matas - Rita Balytė
Šeštadienis — sausio 19 d.  5:30pm (angliškai) Joseph Prankas Sr. - Sūnus
Sekmadienis —  sausio 20 d. 8:00am
10:00am
12:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Theodore Geirshach - Phylis ir Louis Drasler
Jokūbas Bartkus - šeima
U
ž parapijiečius