Švento Kazimiero Parapija
English

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas
Laikinai atšauktas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
Laikinai atšauktas

 

 IŠPAŽINTYS

4:00 v.p.p.
šeštadieniais arba susitarus su klebonuu.

Nuo 2021 m. rugsėjo 18 d. iki 26 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis —  rugsėjo 18 d. 5:00pm angliškai James Fakult - Irene Drotleff
Sekmadienis —  rugsėjo 19 d.

8:30am
11:00am

angliškai
Lithuanian

Už parapijiečius
Rimas Minkūnas – Civinskų šeima
Pirmadienis —   rugsėjo 20 d. 7:30am angliškai John Hallack - Irene Drotleff
Antradienis —  rugsėjo 21 d. 7:30am angliškai Edward & Ann Marie Foley - Irene Drotlelff
Trečiadienis —  rugsėjo 22 d. 7:30am angliškai Irena Belzinskas - Algis & Diane Miškinis

Ketvirtadienis —  rugsėjo 23 d.

7:30am angliškai Vytautas Staškus - žmona
Penktadienis —   rugsėjo 24 d. 7:30am angliškai Diana Staniškis Pyle (4-tos metinės) - Julius Saniškis
Šeštadienis —   rugsėjo 25 d. 5:00pm angliškai Donatas Nasvyis - šeima
Sekmadienis —   rugsėjo 26 d.

8:30am
11:00am

angliškai
lietuviškai

James Fakult - Frances Fakult
Už parapijiečius
 
Kalbėkite Dievo Gailestingumo vainikėlį - Atsisiųskite vainikėlio maldas.