Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 9 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
   Šeštadieniais   
4:30-5:00pm

a
rba susitarus su klebonu

Nuo 2018 lapkričio 10 d. iki  18 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis —  lapkričio 10 d. 5:30pm (angliškai) Už parapijiečius
Sekmadienis —  lapkričio 11 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
David Kunikus - Mouck šeima
Bronė Paulionienė – K. ir L. Gaižučiai
Lukas ir Grgo Mejak - Katica Buzdon
Pirmadienis —   lapkričio 12 d. 7:30 am (angliškai)

Už parapijiečius

Antradienis —  lapkričio 13 d. 7:30am (angliškai) Padėkos mišios - Judy Crtalic
Trečiadienis —  lapkričio 14 d. 7:30am

6:00-7:00pm
(angliškai) James Simoncic - šeima

Eucharistijos Šventoji Valanda
Ketvirtadienis — lapkričio 15 d. 7:30am (angliškai) Charles O’Neill ir Florence Solar - Judy Crtalic
Penktadienis — lapkričio 16 d. 7:30am (angliškai) Vytautas Staškus - žmona
Šeštadienis — lapkričio 17 d. 5:30pm (angliškai) Crtalic ir Hosta šeimų gyvus ir mirusius - Judy Crtalic
Sekmadienis —  lapkričio 18 d. 8:00am
10:00am
12:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Elena Zablockas - Loreen Palangio
Vytautas ir Domicelė Ramoniai - Čiurlioniečiai
Už parapijiečius