Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas

 

 IŠPAŽINTYS

 
 tik artėjančios mirties atvėju.
Susisiekite su klebonu.

Nuo 2020 m. rugpjūčio 8 d. iki 16 d. užprašytos šv. Mišios
Pasiskaitykite taisykles, kaip elgtis bažnyčioje pandemijos metu.

Šeštadienis — rugpiūčio 8 d. 5:00pm angliškai Zenon Obelenis - šeima
Sekmadienis — rugpiūčio 9 d. :8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
Deacon Louis Pecek - Taylor šeima
Už parapijie
čius
Pirmadienis —  rugpiūčio 10 d. 7:30am angliškai

Marijan Gasperic - Frances Gaspersic

Antradienis —   rugpiūčio 11 d. 7:30am angliškai Zenonas Ducmanas - Betty McLaughlin
Trečiadienis —   rugpiūčio 12 d. 7:30am angliškai Gene Gizikiene - Nijole Palubinskiene

Ketvirtadienis —   rugpiūčio 13 d.

7:30am angliškai Algimantas Pautienas - žmona
Penktadienis —   rugpiūčio 14 d. 7:30am angliškai Salvatore Caruso - Taylor šeima
Šeštadienis — rugpiūčio 15 d. 5:00pm angliškai John & Marie Kromar - Thomas ir Rose Ann Haas
Sekmadienis —   rugpiūčio 16 d. :8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai

Už parapijiečius

Dalia Macys - šeima