Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo
6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS

šeštadieniais 4:30-5:00pm arba
susitarus su klebonu

Nuo 2019 nuo spalio 19 d. iki 27 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — spalio 19 d. 5:30pm (angliškai) Theresa Zewalk - Kraft šeima
Sekmadienis— spalio 20 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Kristina Stankus, Julius Stankus, Kazimieras Gaižutis - Danutė Abriani
Marian Koeth ir šeima - Joe Koeth
Pirmadienis spalio 21 d. 7:30 am (angliškai)

Ray and Annette Vanagas -  šeima

Antradienis —  spalio 22 d. 7:30am (angliškai) Anton Mejak - Katica Buzdon
Trečiadienis —  spalio 23 d. 7:30am  (angliškai) Vytautas Staškus - žmona
Ketvirtadienis — spalio 24 d.

7:30am

(angliškai) Gertrude Lowther - Janice Conley
Penktadienis —spalio 25 d. 7:30am (angliškai) už Lietuvių Sodybos statytojus - Dana Čipkienė
Šeštadienis — spalio 26 d. 5:30pm (angliškai) Už parapijiečius
Sekmadienis — spalio 27 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Josephine Golden - Loreen Palangio
Algimantas Pautienis - žmona
Vytas Alidzja -  žmona ir  šeima