Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 9 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
   Šeštadieniais   
4:30-5:00pm

a
rba susitarus su klebonu

Nuo 2018 liepos 21 d. iki 29 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — liepos 21 d. 7:30pm (angliškai) Gerald Thompson - Ted ir Judy Kowalski
Sekmadienis —  liepos 22 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Rita Minkunas - Joan Carpenter
Ana Mejak ir William Buzdon - Katica Buzdon
Pirmadienis —  liepos 23 d. 7:30 am (angliškai)

už Kliorių šeimos mirusius - Jadvyga Kliorienė

Antradienis — liepos 24 d. 7:30am (angliškai) Adele Gelgotienė - Čipkų šeima
Trečiadienis —  liepos 25 d. 7:30am (angliškai) Joana, Henrikas ir Loreta Kalinai – sesuo Dana Čipkienė
Ketvirtadienis — liepos 26 d. 7:30am (angliškai) James Simoncic - šeima
Penktadienis —  liepos 27 d. 7:30am (angliškai) Jill Marie Thompson - Joan Carpenter
Šeštadienis — liepos 28 d. 5:30pm (angliškai) Frank M., Ann ir Frank A. Crtalic - Judy Crtalic
Sekmadienis — liepos 29 d. 8:00am
10:00am
12:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Gene Anzlovar - šeima
Už parapijiečius
Susan Bortnick - Joan Carpenter