Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
Visos šv. Mišios ir kiti Gavėnios renginiai atšaukti iki Velykų.


Atsisiųskite
Kryžiaus Kelių knygęlę

 IŠPAŽINTYS

 
 tik artėjančios mirties atvėju.
Susisiekite su klebonu.

Nuo 2018 kovo 28 d. iki balandžio 5 d.  užprašytos šv. Mišios
Mišias atnašauja klebonas uždaroje bažnyčioje

Klebono laiškas - kovo 18 d.

Šeštadienis —  kovo 28 d.     Vytautas Staškus - žmona
Sekmadienis —  kovo 29 d.     Skautų intencija
Pirmadienis —  kovo 30 d.     Joseph A. Godnick - Joan Carpenter
Antradienis —  kovo 31 d.     Rita Hraster (13th Anniv.) - daughter
Trečiadienis —   balandžio 1 d.     Ona Varlauskienė - Loreen Palangio

Ketvirtadienis —   balandžio 2 d.

    Ed Varekojis - Charles Varkala
Penktadienis —    balandžio 3 d.     už Lietuviu Sodybos statytojus - Dana Čipkienė
Šeštadienis —   balandžio 4 d.     Deceased of Roth and Vitas Families - Faye Roth
Sekmadienis —  balandžio 5 d.     Julija ir Jonas Jurgėlaičiai - duktė