Švento Kazimiero Parapija
English

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
šeštadieniais 4:30-5:00pm
arba susitarus su klebonu

Nuo 2017 gruodžio 9 d. iki 17 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis —  gruodžio 9 d. 5:30pm (angliškai) Rita Hraster - Janice Conley
Sekmadienis — gruodžio 10 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)(lietuviškai)
(angliškai)
Antanas Balasevicius (13th Anniv.) - sūnus
Mykolas and Mikalina Veliuonos – duktė
Už parapijiečius
Pirmadienis —  gruodžio 11 d. 7:30 am (angliškai) Lenny Dobrin - Janice Conley
Antradienis —  gruodžio 12 d. 7:30am (angliškai) Helen Simoncic - Friends
Trečiadienis —  gruodžio 13 d. 7:30am
6:00-7:00pm
(angliškai) Steve Wargo - Joan Carpenter
Eucharistic Adoration - Eucharistijos garbinimas

Ketvirtadienis — gruodžio 14 d.

7:00am (angliškai) Thomas Campbell - Patricia Campbell
Penktadienis —  gruodžio 15 d. 7:30am (angliškai) Stanley Bazdar - Katica Buzdon
Šeštadienis —  gruodžio 16 d. 5:30pm (angliškai) Regina Nasvytienė (1-os metinės) - šeima
Sekmadienis —  gruodžio 17 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
For the Parishioners- už parapijiečius
Kristina Kampe - Rita Balytė
Edward and Loretta Zupko - Children