Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 9 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
   Šeštadieniais   
4:30-5:00pm

a
rba susitarus su klebonu

Nuo 2018 balandžio 21 d. iki 29 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — balandžio 21 d. 7:30pm (angliškai) Už parapijiečius
Sekmadienis —  balandžio 22 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Vladas Bacevičius - Skautai
Ona Vaitkienė - Jadvyga Kliorienė
Pirmadienis —  balandžio 23 d. 7:30 am (angliškai)

Linda Thompson - Ted ir Judy Kowalski

Antradienis —  balandžio 24 d. 7:30am (angliškai) Rita Minkūnienė - Amanda ir Algirdas Mulioliai
Trečiadienis —   balandžio 25 d. 7:30am (angliškai) Otto ir Gladys Shinagwa - Faye Roth
Ketvirtadienis —   balandžio 26 d. 7:30am (angliškai) Rita Jucaitytė - Jucaičių šeima
Penktadienis —   balandžio 27 d. 7:30am (angliškai) James Simoncic - šeima
Šeštadienis —   balandžio 28  d. 5:30pm (angliškai) Už Vitų šeimos mirusius - šeima
Sekmadienis —   balandžio 29d. 8:00am
10:00am
12:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
John Sestokas, Sr. ir John Sestokas, Jr. - Judy Kowalski
Martha ir Kazys Ivanauskai - šeima
Už parapijiečius