Švento Kazimiero Parapija
English

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas
Laikinai atšauktas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
Laikinai atšauktas

 

 IŠPAŽINTYS

3:00-4:00 v.p.p.
šeštadieniais arba susitarus su klebonuu.

Nuo 2021 m. balandžio 10 d. iki  18 d. užprašytos šv. Mišios
Pasiskaitykite taisykles, kaip elgtis bažnyčioje pandemijos metu.

Šeštadienis — balandžio 10 d. 5:00pm angliškai Jonas Balbotas - duktė
Atvelykis —  balandžio 11 d.
Dievo Gailestingumo sekmadienis
 8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
Už parapijiečius
Julija ir Ignas Baračiauskai - Bartkų šeima
Pirmadienis —   balandžio 12 d. 7:30am angliškai Irena Belzinskienė - Izolda Judišienė
Antradienis —     balandžio 13 d. 7:30am angliškai Edward and Anne Marie Foley - Irene Drotleff
Trečiadienis —   balandžio 14 d. 7:30am angliškai Special Intention - Kropf šeima

Ketvirtadienis —  balandžio 15 d.

7:30am angliškai Helen Simoncic - šeima
Penktadienis —  balandžio 16 d. 7:30am angliškai Mariangela Macri - Taylor šeima
Šeštadienis —   balandžio 17 d. 5:00pm angliškai Už parapijiečius
Sekmadienis —   balandžio 18 d..  8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
John and Patricia Campbell - duk Patricia
Kestutis Šukys - žmona
Kalbėkite Dievo Gailestingumo vainikėlį - Atsisiųskite vainikėlio maldas.