Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 9 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
   Šeštadieniais   
4:30-5:00pm

a
rba susitarus su klebonu

Nuo 2018 birželio 23 d. iki  liepos 1 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis —  birželio 23 d. 7:30pm (angliškai) Josephine Suopis - Anthony Bacevice
Sekmadienis —  birželio 24 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Nijolė ir Romanas Mikalauskai - Jadvyga Kliorienė
Birutė Čyvienė, Albertas ir Agnietė Penkauskai - Penkauskų šeima
Poldi Bojc - šeima
Pirmadienis —  birželio 25 d. 7:30 am (angliškai)

Rita Minkūnienė - Romas ir Aldona Zorskai

Antradienis — birželio 26 d. 7:30am (angliškai) Jonas Balbotas - duktė
Trečiadienis —  birželio 27 d. 7:30am (angliškai) Helen Simoncic - šeima
Ketvirtadienis — birželio 28 d. 7:30am (angliškai) Petras Kliorys - žmona
Penktadienis —  birželio 29 d. 7:30am (angliškai) Josephine Suopis (6 metinės) - šeima
Šeštadienis —  birželio 30 d. 5:30pm (angliškai) Už parapijiečius
Sekmadienis — liepos 1 d. 8:00am
10:00am
12:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Vytautas Staškus - šeima
už Apanavičių šeimos mirusius - šeima
Už parapijiečius