Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 9 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
   Šeštadieniais   
4:30-5:00pm

a
rba susitarus su klebonu

Nuo 2018 rugpiūčio 11 d.  iki 19 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — rugpiūčio 11 d. 7:30pm (angliškai) Nellie Babcheck - Buddy & Sue Billhardt
Sekmadienis — rugpiūčio 12 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už Staškų šeimos gyvus ir mirusius narius - šeima
Už Jucaičių šeimos mirusius narius - šeima
Už Jablonskių šeimos mirusius narius - Roma Bandzienė
Pirmadienis —  rugpiūčio 13 d. 7:30 am (angliškai)

Stasys Mačys - Jucaitis šeima

Antradienis — rugpiūčio 14 d. 7:30am (angliškai) Salvatore Caruso - Taylor šeima
Trečiadienis —  rugpiūčio 15 d.
Žolinės
7:30am
7:00pm
(angliškai)
(bilingual)
Algimantas Pautienis - žmona
Marija Liaubienė - Linas ir Živilė Vaitkai
Ketvirtadienis — rugpiūčio 16 d. 7:30am (angliškai) Brone Paulioniene - Kestutis ir Laima Gaizutis
Penktadienis — rugpiūčio 17 d. 7:30am (angliškai) Kristine Labelle (11 metinės) - Loreen Palangio
Šeštadienis — rugpiūčio 18 d. 5:30pm (angliškai) Už parapijiečius
Sekmadienis — rugpiūčio 19 d. 8:00am
10:00am
12:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Romas Puodžiūnas - Frank Lucas
Aldona Kijauskaitė-Norkus - Irena Kijauskienė