Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas

 

 IŠPAŽINTYS

 
 tik artėjančios mirties atvėju.
Susisiekite su klebonu.

Nuo 2020 m. spalio 24 d. iki  lapkričio 1 d. užprašytos šv. Mišios
Pasiskaitykite taisykles, kaip elgtis bažnyčioje pandemijos metu.

Šeštadienis — spalio 24 d. 5:00pm angliškai Už aktyvios kariuomenės saugumą
Sekmadienis —spalio 25 d.  8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
George and Florence Roth - Faye Roth
Už parapijiečius
Pirmadienis —  spalio 26 d. 7:30am angliškai Simonas ir Stase Laniauskai - šeima
Antradienis —   spalio 27 d. 7:30am angliškai Srecko ir William Buzdon - Vlado and Maria Buzdon
Trečiadienis —  spalio 28 d. 7:30am angliškai Joseph ir Dorothy Strumbel - Loreen Palangio

Ketvirtadienis —   spalio 29 d.

7:30am angliškai Vargingos Sielos
Penktadienis —   spalio 30 d. 7:30am angliškai Leopoldina Zitnik - šeima
Šeštadienis — spalio 31 d. 5:00pm angliškai Anthony ir Ursula Bacevice - Anthony Bacevice
Sekmadienis —  lapkričio 1 d.  8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
Už parapijiečius
Izabelė Jonaitis –
šeima