Švento Kazimiero Parapija
English

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 9 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
šeštadieniais 4:30-5:00pm
arba susitarus su klebonu

Nuo 2017 spalio 21 d. iki 29 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — spalio 21 d. 5:30pm (angliškai) Erika Stephens - Donna Kasunic
Sekmadienis — spalio 22 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Algimantas Pautienis - žmona
U
ž Koeth šeimos mirusius - Joseph Koeth
Pirmadienis —  spalio 23 d. 7:30 am (angliškai)

Roma Čepulienė - Vincas Gelgotas

Antradienis —  spalio 24 d. 7:30am (angliškai) Paul and Artie Pallo - Barbara Pallo
Trečiadienis —   spalio 25 d. 7:30am (angliškai) Kathleen Costas - Patricia Campbell

Ketvirtadienis —  spalio 26 d.

7:30am (angliškai) Frank Bals - Taylor šeima
Penktadienis —  spalio 27 d. 7:30am (angliškai) Tulauskas šeimos mirusius - Joseph Prankas, Jr
Šeštadienis —  spalio 28 d. 5:30pm (angliškai) Theresa Zewalk - Kraft Family
Sekmadienis —  spalio 29 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Michael Sherlock - Renee LaRocca
Už Bortnik ir Chapas šeimų mirusius - Joan Carpenter
Už parapijiečius