Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
 


 IŠPAŽINTYS

šeštadieniais 4:30-5:00pm arba susitarus su klebonu

Nuo 2019 gegužės 18 d. iki 26 d.užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — gegužės 18 d. 5:30pm (angliškai) Theresa Zewalk - Kraft šeima
Sekmadienis— gegužės 19 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Algirdas Bielskus (9 metinės) - Loreen Palangio
Eleanora Gaižutienė – šeima
Už parapijiečius
Pirmadienis —  gegužės 20 d. 7:30 am (angliškai)

Už Akelių šeimos mirusius - Joseph Prankas, Jr.

Antradienis —  gegužės 21 d. 7:30am (angliškai) Danutė Muliolis-Ponte - Stasė Kazlauskienė
Trečiadienis —  gegužės 22 d. 7:30am (angliškai) Linas Johansonas - Čipkų šeima
Ketvirtadienis — gegužės 23 d.

7:30am

(dvikalbės) Augustinas Idzelis - Korp! Giedra
Penktadienis — gegužės 24 d. 7:30am (angliškai) Special Intention - Faye Roth
Šeštadienis — gegužės 25 d. 5:30pm (angliškai) Linas Johansonas (1 metinės) - motina
Sekmadienis — gegužės 26 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Linas Johansonas - Joan Carpenter
Halina Daugirdienė - Jadvyga Kliorienė