Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2019

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Sausis
17  7:30pm - Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
30  7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Vasaris
  1
 8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  5  7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
13   6:00-7:00pm - Eucharistijos Šventoji valanda
17  10:00am - parapija švenčia Vasario16-tą
21  7:30pm - Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
27  7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Kovas   
  6 -
Pelenų diena
24 -  Kaziuko mugė

Balandis   
13
- 1:00pm  Švyturio koncertas
21
- Velykos

Birželis
  9 
2:00pm -  Baltų tautų minėjimas

Spalis

26  Metinis Clambake ir Rudens Loterijos vakara