Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2019

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.

 

Gegužė
23  7:30pm  Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
27  8:30am - Prisiminimo dienos paminėjimas
29 7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Birželis
  4  7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  7  8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
 
8-9  Vajus Misijoms
  9  2:00pm Baltų tautų minėjimas bažnyčioje
12  6:00-7:00pm - Eucharistijos Šventoji valanda
27 7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Liepa
  2
 7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  5  8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
10  6:00-7:00pm  Eucharistijos Šventoji valanda
31  Šventojo Vardo Draugijos gegužinės parapijai

Spalis
26
 Metinis Clambake ir Rudens Loterijos vakaras