Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2019

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Liepa
31  Šventojo Vardo Draugijos gegužinės parapijai

Rugpiūtis
  1
  7:30pm  Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
  2  8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
14  6:00-7:00pm  Eucharistijos Šventoji valanda
15  Žolinė – privaloma Bažnyčios šventė
28  7:00pm  Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Rugsėjis
  2
   Darbo Dienos šventė (parapijos raštinė uždaryta)
  3  7:30pm Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  6  8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
11  6:00-7:00pm  Eucharistijos Šventoji valanda
19  7:30pm Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
25  7:00pm  Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Spalis
26
 Metinis Clambake ir Rudens Loterijos vakaras