Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2018

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama  parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Užsakytų augalų atsiėmimas vyks gegužės 19-20 dd.
Spausk čia dėl informacijos.

Balandis
25  7:00pm  Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Gegužė
  1
 7:30pm   Pastoracinės Tarybos posėdis
  4   8-9am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
5-6  Pirmoji Komunija
  9  6:00-7:00pm Eucharistijos garbinimas
17  7:30pm Finansų Tarybos posėdis
28  8:30am - Prisiminimo Dienos apeigos
30  7:00pm  Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Birželis
  1
 8-9am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  4  7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis
13  6:00-7:00pm  Eucharistijos garbinimas
20  7:30pm  Finansų Tarybos posėdis
27  7:00pm  Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas 

Spalis
27
 Metinis Clambake ir Rudens Loterijos vakaras