Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2019

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Rugsėjis

15  8:30 - 1:30 Blynų pusryčiai (svetainėje)
 

19  7:30pm Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
25  7:00pm  Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Spalis
  1  7:30pm Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  4  8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  9  6:00-7:00pm  Eucharistijos Šventoji valanda
17  7:30pm Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)

26
 6:30 pm Metinis Clambake ir Rudens Loterijos vakaras

30
 7:00pm  Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas