Švento Kazimiero Parapija - Saint Casimir Parish

 

Saint Casimir
Parish

 English pages

 

 

 

Švento Kazimiero Parapija
Lietuviški puslpiai


Atsisiųskite Dievo Gailestingumo vainikėlio maldas.

Pray the Divine Mercy chaplet.

  Pasirinkite lietuvių kalbą.   

Choose the English language

Rev. J. Bacevice, Pastor

18022 Neff Rd. Cleveland, OH 44119

(216) 481-3157