Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2023

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.00

Rugpjūtis

   15: Žolinės (Privalomas šventadienis)

Rugsėjis

     1: 8-9 am  Pirmo penktadienio Eucharistinė Valanda (bažnyčioje)

   12: 6-7pm – Eucharistinė Valanda (bažnyčioje)