Švento Kazimiero Parapija  

USA flagEnglish


2023 m. rugpjūčio 12 - 13 d.

     

klebono žodis
   Nebuvau namuose nuo pėdos operacijos liepos 20 d. Kaip buvo pranešama, operacija buvo sėkminga, lūžęs kaulas gyja. Pastarąsias kelias savaites buvau reabilitacijoje Mount St. Joseph namuose. Stiprinu gerą koją ir mokausi dirbti ant vienos kojos. Aš darau gerą pažangą ir tikiuosi greitai grįžti namo. Net ir po to, kai būsiu namuose, praeis kelios savaitės, kol galėsiu laikyti Mišias. Žingsniai yra mano didžiausias iššūkis.
      Noriu padėkoti tėvui Andriui Morkūnui, tėvui Chris Trenta, tėvui Anselem Zupka ir tėvui Peter Mihalic už Mišių atlaikymą. Taip pat Janet, Laura ir Mike už viską, ką jie daro, kad parapija veiktų, ir savanoriams, kurie siūlo savo pagalbą parapijoje. Taip pat dėkoju daugeliui jūsų už maldas ir gerus linkėjimus, dėkoju už nuolatinę paramą.
       Tikiuosi, kad greitai grįšiu į namus ir į raštinę. Gali praeiti savaitė ar dvi, kol galėsiu švęsti Mišias. Aš taip pat laukiu, kada grįšiu ir būsiu su jumis visais.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius
        

BAŽNYČIOS ATNAUJINIMAS

   

       Bažnyčios pastato fasado darbai tęsiami. Noriu pakviesti tuos, kurie dar nėra pasižadėję padėti sumokėti už šiuos remonto darbus, pamaldžiai apsvarstyti pasižadėjimą. Mes neprašome iš kiekvienos šeimos tam tikros sumos, tačiau tikimės, kad visi apsvarstys galimybę pasiaukoti, kad galėtume užbaigti ir sumokėti šį projektą. Mūsų tikslas yra beveik $600,000, o įsipareigojimai artėja prie $300,000. Įteikimo laiškai buvo išsiųsti visiems parapijos gyventojams, o papildomos formos yra prie įėjimo į bažnyčią. Taip pat turime „Capital Campaign  maldos kortelę“, kurią raginame pasiimti. Dažnai kalbėkite maldą. Atminkite, jei visi darysime tai, ką galime, mums pasiseks. Tai mūsų bažnyčia. Gavome ją iš tų, kurie atėjo prieš mus ir atidavė savo laiką, talentą ir lobį. Šiandien mes naudojame jį kaip savo dvasinius namus ir turime juo rūpintis dėl tų, kurie ateis po mūsų. Jei kas nors turi klausimų apie šį projektą, drąsiai skambinkite ir palikite man žinutę.

Sveikiname naują Krikščionių Katalikų Bendruo­menės narę, Avila Juliet Santana, Jose Santana ir Amberly (gim.) Maston dukrą. Ji buvo pakrikštyta šio šeštadienio popietę.

UKRAINIEČIŲ ŠEIMAI PROJEKTAS
   
        
     Dėkojame tiems, kurie kreipėsi dėl gyvenvietės ir vertėjų. Mums vis dar reikia abiejų. Kai ateis laikas, taip pat prašysime aukoti lėktuvo bilietams šeimai. Jei norėtumėte paaukoti šiam tikslui arba dažnai skraidote ir galite paaukoti mylių, praneškite mums. Atminkite, kad visos aukos yra atskaitomos nuo mokesčių. Taip pat, jei radote baldų ar namų apyvokos daiktų, kuriuos norite padovanoti, nepamirškite ir praneškite, ką turite. Skam-binkite Jackie Taylor numeriu 216-509-0401, jei vis tiek galite padėti. Jei neatsiliepsiu, palikite žinutę ir aš su jumis susisieksiu. Galiausiai norėčiau skirti laiko ir pranešti, kas yra Sveikinime rato nariai: Jackie Caruso-Taylor, Arv Valiukas, Michael ir Chelsea Cooper, Dalia Armonas, Susan Milikas, Dona Čipkus, Marie Hudgins ir kun. Bacevičiu. Nedvejodami susisiekite su bet kuriuo iš mūsų, jei turite klausimų ir/ar aukų. Dėkojame už palaikymą ir maldas, atminkite, kad tai parapijos projektas ir gali būti sėkmingas tik tada, kai dalyvaus visa parapija. Kitas mūsų susitikimas vyks sekmadienį,  rugpjūčio 13 d., 12:15.

   

ŽOLINĖS

      Rugpjūčio 15 d., antradienis, yra mūsų Švenčiausiosios Motinos ėmimo į dangų šventė. Šventa diena. Mišios šiai šventei įvykdyti bus aukojamos pirmadienio vakarą, rugpjūčio 14 d., 7:00 val. (dvikalbiai) ir antradienio rytą 7:30 (anglų kalba).
ANTRADIENIO VAKARĄ MIŠIŲ NEBUS.
   Kryžių kalnas

cross design 

ŠIS SEKMADIENIS - rugpjūčio 13 d.
11:00 v.r.

KITAS SEKMADIENIS - rugpjūčio 20 d.
11:00 v.r.
Skaitytoja/s Steponas Juodvalkis Vilija Klimienė

Komunijos
dalintoja/s

Aura Jucaitienė
Maria Hoffman
Rauda Gelažienė
Remigijus Belzinskas