Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
   Šeštadieniais   
4:00 pm

a
rba susitarus su klebonu

Nuo 2023 nuo rugpjūčio 12 d. iki 20 d. užprašytos šv. Mišio

Šeštadienis —  rugpjūčio 12 d..   AM   5:00pm (angliškai) Zenon Obelenis - šeima
Sekmadienis — rugpjūčio 13 d.   AM   8:30am
  AM 11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Už parapijiečius
Paulina Mašiotienė – Kultūriniai Darželiai
Pirmadienis —  rugpjūčio 14 d.
Žolinės
7:30am
7:00pm
(angliškai)
(dvikalbės)
Salvatore Caruso – Taylor Family
Rose Vitas – Faye Roth

Antradienis —   rugpjūčio 15 d. 7:30am (angliškai) Anton & Ivanka Meacco – Katica Buzdon
Trečiadienis —    rugpjūčio 16 d. 7:30am (angliškai) Lillianna Janulis – Christine Ward

Ketvirtadienis —  rugpjūčio 17 d.

       7:30am  (angliškai) Marie Kromar – Katherine Kromar
Penktadienis —   rugpjūčio 18 d. 7:30am 
(angliškai) Kristine Labelle (16-ta sukaktis) – Loreen Palangio
Šeštadienis —   rugpjūčio 19 d.     5:00pm (angliškai) Virginia Bastulli – Joan Carpenter
Sekmadienis —   rugpjūčio 20 d.   8:30am
   11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Richard & Darlene Gazella – Jan Raney
Už parapijiečius