Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 9 PM
Eucharistijos garbininmas
Atidėtas iki gegužės mėnesio

Nuo 2023 balandžio22 iki 30 d. užprašytos šv. Mišio

Šeštadienis — balandžio 22 d.  5:00pm (angliškai) Zenonas Obelenis - šeima
Sekmadienis —   balandžio 23 d. 8:30am
11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Už parapijiečius
Kazys ir Martha Ivanauskai - duktė
Pirmadienis —  balandžio 24 d. 7:30 am
(angliškai)
Jennie Charles - Charles Mlnaric
Antradienis —   balandžio 25 d. 7:30am (angliškai) Robert Kirchner - Nancy Anzlovar
Trečiadienis —    balandžio 26 d. 7:30am (angliškai) Special Intention - Joan Carpenter

Ketvirtadienis— balandžio 27

7:30am  (angliškai) Victor Degutis (1-masis) - Šv. Kazimiero Altoriaus draugija
Penktadienis — balandžio 28 7:30am 
(angliškai) Wanda McNeil - Faye Roth
Šeštadienis —  balandžio 29  5;00pm (angliškai) Stasys Macys - Jucaitis family
Sekmadienis —  balandžio 30 d. 8:30am
11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Virginia Bastulli - Barb Pallo & Pam Myers
Už parapijiečius