Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2023

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $2

Kovas


   27: 7:00pm Telkinio parapijų Išpažintys Holy Redeemer Parapijoj

Balandis

  2-9: Didžioji savaitė

   11: 7:00pm Pastoracinės Tarybos posėdis 7:00pm (klebonijoj)

   15: 3:00pm Švento Vardo Draugijos susirinkimas 3:00 pm (Vilties namelyje)

   20: 7:30pm Finansų Tarybos posėdis 7:30pm (Zoom)

Gegužis

    2:  7:00pm - Pastoracinės Tarybos posėdis  (klebonijoj)

  13:  3:00pm - Švento Vardo Draugijos susirinkimas 3:00 pm (Vilties nam.)

  18:  7:30pm - Finansų Tarybos posėdis (Zoom)

  20: 2-6pm   - Užsakytų augalų atsiėmimas (Neff aikštėje)

  29: 8:30am – Atminimo Dienos minėjimas (Neff aikštėje ir bažnyčioje)