Švento Kazimiero Parapija
English

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas 


 

Išpažintis


 IŠPAŽINTYS

šeštadieniais 4:00-4:30pm arba susitarus su klebonu.

Kalbėk švento Rožinio maldas su mumis darbo dienomis 7:00v.r. prieš rytines Mišias,

Nuo 2022 m. gruodžio 3 d. iki  11 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis —  lgruodžio 3 d.

5:00pm angliškai Už parapijiečius
Sekmadienis —  gruodžio 4 d.
8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
Antanas Balasevičius – Son
Vytautas Staškus – Angelė Staškuvienė

Pirmadienis —   gruodžio 5 d.

7:30am angliškai Marie Hein - Janice Conley

Antradienis  gruodžio 6 d.

7:30am
angliškai
Leonard Dobrin - Janice Conley

Trečiadienis —  gruodžio 7 d.

7:30am
angliškai
Fritzie Holtcamp - Taylor family
Ketvirtadienis — gruodžio 8 d.
Nekalto Prasidėjimo šventė - privaloma
7:30am
7:00pm
angliškai
dvikalbės
Joseph & Dorothy Strumbel - Loreen Palangio
Mary Corbeth - Joan Carpenter

Penktadienis  gruodžio 9 d.

7:30am angliškai Frank & Jane Longo - Family

Šeštadienis —  gruodžio 10 d.

5:00pm angliškai Joseph Prankas, Sr. - Joseph Prankas, Jr.
Sekmadienis —  gruodžio 11 d.
8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
Joseph & Poldi Bojc – Family
Už parapijiečius
Atsisiųskite
Dievo Gailestingumo vainikėlio maldas.