Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas
bažnyčioje

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
bažnyčioje
 

 IŠPAŽINTYS
   Šeštadieniais   
4:00 pm

a
rba susitarus su klebonu

Nuo 2024 m. balandžio 20 d.  iki 28 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis —  balandžio 20 d..   JB    8:30pm (angliškai) Zenonas & Saulius Obeleniai - šeima
Sekmadienis —  balandžio 21 d. AM     8:30am
  JB   11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Už parapijiečius
Susan Bortnick - Joan Carpenter
Pirmadienis —  balandžio 22 d.
7:30am
(angliškai)
Patricia Genereux - Connie Pastorius-Gambier
Antradienis —    balandžio 23 d. 7:30am (angliškai) Joseph K. Valaitis - G & D Ješmantas
Trečiadienis —    balandžio 24 d. 7:30am
(angliškai)
Algirdas Matulionis - Larry & Laura Stochl
Ketvirtadienis — balandžio 25 d. 7:00pm (dvikalbės)
Donald Suopis - Anthony Bacevice
Penktadienis —  balandžio 26 d. 7:30pm (dvikalbės) Už sielas skaislykloje - Loreen Palangio
Šeštadienis —   balandžio 27 d.   JB    5:00pm (angliškai)
Už Macijauskų šeimos mirusius - šeima
Sekmadienis — balandžio 28 d.
  JB     8:30am
 AM  11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
 Už parapijiečius
Kazys ir Martha Ivanauskai - I. Juodišienė