Švento Kazimiero Parapija
English

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas
Laikinai at
šauktas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas 


 

Išpažintis


 IŠPAŽINTYS

šeštadieniais 4:00-4:30pm arba susitarus su klebonu.

Kalbėk švento Rožinio maldas su mumis darbo dienomis 7:00v.r. prieš rytines Mišias,

Nuo 2022 m.  birželio 25 d. iki liepos 3 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis —  birželio 25 d.

8:30pmangliškaiVidmantas Prikockis - Giedrė Ješmantis
Sekmadienis — birželio 26 d.
8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
Už parapijiečius
Brone Sperienė - I ir R Bubliai

Pirmadienis —   birželio 27 d.

7:30am angliškai Elvyra Žemaitis - Mr & Mrs David Nosan

Antradienis  birželio 28 d.

7:30am angliškai Joseph & Dorothy Strumbel - Loreen Palangio

Trečiadienis — birželio 29 d.

7:30am
angliškai
Josephine Suopis (10-tos metinės) - šeima
Ketvirtadienis — birželio 30 d. 7:30am angliškai Už mirusius draugus - Čipkai

Penktadienis liepos 1 d.

7:30am angliškai John & Marie Kromar - Rose Ann Haas

Šeštadienis — liepos 2 d.

5:00pm angliškai Už parapijiečius
Sekmadienis — liepos 3 d.
8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
Rev. Donald Cozzins - John & Jackie Taylor
Strimaičių ir Mikulių gyvus ir mirusius narius - Julia Vencienė
Atsisiųskite
Dievo Gailestingumo vainikėlio maldas.