Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
   Šeštadieniais   
4:00 pm

a
rba susitarus su klebonu

Nuo 2023 nuo rugsėjo 16 d.  iki  24 d. užprašytos šv. Mišio

Šeštadienis —   rugsėjo 16 d.     JB   5:00pm (angliškai) Už parapijiečius
Sekmadienis —  rugsėjo 17 d.     JB   8:30am
    JB 11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Alicemarie Egan - Taylor šeima
Kęstutis & Kazimieras Staniškiai - Darius Staniškis
Pirmadienis —   rugsėjo 18 d. 7:30am
(angliškai)
Susan Bortnick - Joan Carpenter
Antradienis —    rugsėjo 19 d. 7:30am (angliškai) Milan Buzdon - Karica Buzdon
Trečiadienis —     rugsėjo 20 d. 7:30am (angliškai) Robert Kirchner - Taylor šeima

Ketvirtadienis —   rugsėjo 21 d.

 7:30am  (angliškai) Romas Apanavičius - šeima
Penktadienis —   rugsėjo 22 d. 7:30am 
(angliškai) Stepas Matas - G & K Kampe
Šeštadienis —   rugsėjo 23 d.    JB    5:00pm (angliškai) James Fakult - Frances Fakult
Sekmadienis —   rugsėjo 24 d.
   JB    8:30am
 AM  11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Už parapijiečius
Mačių šeimos mirusius - Jucaičių šeima