Švento Kazimiero Parapija  

USA flagEnglish


2023 m. kovo 25 - 26

     

Klebono žodis

    Gavėnios laikotarpiui einant į pabaigą, mes visi vėl prisimename, kad mums reikia atleidimo ir susitaikymo. Vienas iš sunkiausių dalykų, kuriuos turime padaryti, yra pripažinti savo nuodėmes. Daug lengviau pripažinti, kad turime klaidų – bet tik gerąsias klaidas, tokias kaip per gerai organizuojame savo darbus arba per daug dirbame. Mums labai sunku pripažinti, kad padarėme skriaudą, o kai esame priversti, nes buvome sugauti, bandome kaltę suversti kitur. Netgi mūsų visuomenėje, kai girdime, kad nusikaltėlis ar politikas buvo sučiuptas darantis nusikaltimą, žmogus dažnai kaltina ką nors kitą arba skundžiasi, kad „sistema ydinga“.
    Giliai viduje žinome, kad esame nusidėjėliai ir savo nuodėmes slepiame nuo visų ir stengiamės jas paslėpti net nuo savęs. Mes taip pat žinome, bet nenorime pripažinti, kad Dievas žino visas mūsų nuodėmes. Jis mus pažįsta visiškai, net geriau nei mes patys save. Ir nepaisant mūsų klaidų ir nuodėmingumo, Dievas vis dar myli mus tobula meile, kurią gali turėti tik Dievas.
     Evangelijose yra daug atvejų, kai Jėzus mums paaiškina Tėvo meilę mums, o Jėzus kviečia mus atgailauti. Gavėnia – laikas atsiliepti į tą kvietimą. Dievas, mūsų mylintis Tėvas laukia mūsų. Dabar turime skirti laiko priimti šį sakramentą. Mūsų Didžiosios savaitės išpažinties tvarkaraštis yra išspausdintas kitoje šio puslapio dalyje. Kviečiame šį sakramentą priimti pirmadienio vakarą Holy Redeemer parapijoje, Šv. Kazimiero parapijoje, ar bet kurioje kitoje mūsų vyskupijos parapijoje.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius
 
SVEIKINAME

Sveikiname naują Krikščionių Katalikų Bendruo­menės narę, Avila Juliet Santana, Jose Santana ir Amberly (gim.) Maston dukrą. Ji buvo pakrikštyta šio šeštadienio popietę

       
krikštas
Sveikiname naują Krikščionių Katalikų Bendruo­menės narę, Avila Juliet Santana, Jose Santana ir Amberly (gim.) Maston dukrą. Ji buvo pakrikštyta šio šeštadienio popietę.

        

AUGALŲ IŠPARDAVIMAS

   

gėlėPavasaris jau visai už kampo! Dabar pats tinkamiausias laikas užsisakyti iš mūsų augalų išpardavimo. Nuo šio savaitgalio reklamos lapus galite rasti bažnyčioje esančiuose biuleteniuose arba mūsų svetainėje. Užsakymas ir sumokėjimas turi būti atlikti iki ketvirtadienio, balandžio 16 d. Augalai bus paruošti atsiimti šeštadienį, gegužės 20 d., nuo 2 iki 6 v.p.p. Užsakymo formas taip pat gali būti išsiųstos paprastu arba el. paštu. Turite klausimų? Susisiekite su Jackie Taylor telefonu 216-509-0401 arba el. paštu: Jtaylor18110@yahoo.com.

Sveikiname naują Krikščionių Katalikų Bendruo­menės narę, Avila Juliet Santana, Jose Santana ir Amberly (gim.) Maston dukrą. Ji buvo pakrikštyta šio šeštadienio popietę.

PARAPIJŲ TELKINIO IŠPAŽINTYS
           

     Šių metų Collinwoodo Telkinio Atgailos pamaldos vyks pirmadienį, kovo 27 d., 7:00 v.v. Holy Redeemer parapijoje. Išpažinčių klausys keli kunigai. Ruošiantis Velykoms, visi kviečiami pasinaudoti šiuo sakramentu.
   

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IŠPAŽINTYS

   

     Didžiosios savaitės metu išpažintys bus klausomos pirmadienio vakarą 5-6 v.v., antradienį ir trečiadienį ryte po 7:30 v.r. Mišių. Išpažintys NEBUS klausomos Didįjį Ketvirtadienį, Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šeštadienį.
     

VELYKŲ TVARKARAŠTIS

     

     Už dviejų savaičių švęsime Verbų sekmadienį ir pradėsime Didžiąją Savaitę. Didžioji savaitė baigsis Velykų sekmadieniu, balandžio 9 d. Verbos bus palaimintos ir dalinamos visose Verbų savaitgalio, balandžio 1–2 d., mišiose. Didįjį Ketvirtadienį, balandžio 6 d., 7:00 v.v. bažnyčioje švęsime Paskutinės Vakarienės Mišias (dviem kalbomis), po mišių vyks adoracijos laikotarpis. Didįjį Penktadienį, balandžio 7 d., 3:00 v.p.p. minėsime Viešpaties Kančią (dviem kalbomis). Šeštadienį, balandžio 8 d., 12:00 val. laiminsime maistą.  Iškilmingą Velykų Vigiliją švęsime 8:30 v.v. (anglų k.). Velykų sekmadienį Mišias aukosime 8.30 v.r. (anglų k.) ir 11:00 v.r. (lietuvių k.). Visi yra kviečiami dalyvauti šiose svarbiose Mišiose ir pamaldose.
     

ŠEIMOS APMĄSTYMUI

     

      Šį Laetare Gavėnios sekmadienį Evangelija kalba apie aklumą, nuodėmingumą ir šviesą. Buvo manoma, kad vyras gimė aklas arba dėl savo, arba dėl tėvų nuodėmių. Jėzus jiems sako, kad tai netiesa, ir išgydo žmogų nuo aklumo, kad parodytų, jog Jis yra Pasaulio Šviesa. Tiesiogine prasme Evangelija mums parodo dar vieną iš daugelio Jėzaus stebuklų. Dvasine prasme ši istorija ragina susimąstyti apie savo aklumą. Skirkime laiko apmąstyti savo gyvenimo sritis, kurias slepiame nuo Dievo, nuodėmes, su kuriomis kovojame, arba kai atsiribojame nuo Dievo. Leisk Dievui išgydyti tas žaizdas. Išgiję ir pripildyti Kristaus šviesos, mes, kaip ir aklas, esame pašaukti dalytis Jėzumi su kitais. Esame išsiųsti į misiją.

   

kryzeliai

cross design 

ŠIS SEKMADIENIS - kovo 26 d.
11:00 v.r.

KITAS SEKMADIENIS - bakandzio 2 d.
11:00 v.r.
Skaitytoja/s Vilija Klimienė Kęstas Civinskas, Liutauras Milevičius

Komunijos
dalintoja/s

Rauda Gelažienė
Amanda Muliolienė

Aura Jucaitienė
Remigijus Belzinskas

Patarnautojai