Švento Kazimiero Parapija

English

 

Kovo 2 - 3

klebono žodis
       Pirmadienis yra Šv. Kazimiero, mūsų parapijos globėjo ir Lietuvos globėjo, šventė. Tai diena, kai švenčiame ne tik tai, kad esame Šv. Kazimiero parapijos nariai, bet ir švenčiame Lietuvos kultūros grožį. Būdami šios parapijos nariais, prisimename, kad iš karališkosios šeimos gimęs šventasis Kazimieras atsisakė visų žemiškų karališkųjų jėgų, kad pašvęstų savo gyvenimą tarnauti kitiems, ypač vargšams. Meldžiamės, kad Šv. Kazimiero užtarimu mes, kaip parapija, taptume panašesni į Kristų, pasišventę tarnauti kitiems, ypač vargšams savo bendruomenėje. Taip pat laikas mums visiems iš naujo įsipareigoti gyventi pagal savo katalikų tikėjimą. Išoriniai mūsų tikėjimo raiškos ženklai – dalyvavimas Mišiose, sakramentų priėmimas – yra svarbūs, nes jie ne tik krikščioniškai liudija mūsų tikėjimą, bet iš tikrųjų stiprina mūsų įsipareigojimą augti savo tikėjime kiekvieną dieną.  
          Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius
   
MALDA UŽ LIETUVĄ

       

        Kiekvienais metais Lietuvos vyskupai prašo viso pasaulio lietuvių parapijas, kad pirmas kovo sekmadienis būtų skirtas Maldos už Lietuvą Diena. Kaip Lietuvos parapija, šį savaitgalį meldžiamės už savo brolius ir seseris Lietuvoje ir visame pasaulyje, ir kad jie, labiau dalyvaudami sakramentiniame Bažnyčios gyvenime, priartėtų prie Dievo.

         
PARAPIJŲ MIŠIOS

       

      Pirmadienį, kovo 4 d., čia, Šv. Kazimiero parapijoje, 7 v.v. vyks Užgavėnių Collinwoodo parapijų Mišios, o po to mokyklos sporto salėje vyks susibūrimas su maistu ir bendravimu. Visi kviečiami dalyvauti kasmetiniame Collinwood Gavėnios liturginiame susirinkime, kai švenčiame Šv. Kazimiero šventę mūsų parapijoje.

     

LAIKO KEITIMAS

          

       Vasaros laikas prasideda kitą sekmadienį, kovo 10 d., 2:00 v.r. Nepamirškite kitą šeštadienį, prieš einant gulti, nusistatyti laikrodžius valandą Į PRIEKĮ, kitaip pavėluosite į Mišias.
CATHOLIC RELIEF SERVICES
   
     CRS rinkliava yra viena iš dvylikos valstijinių rinkliavų, kurias įsteigė Jungtinių Valstijų vyskupai, kad, derindami išteklius, galėtume veiksmingiau vykdyti pasaulinę Bažnyčios misiją. Ji suteikia katalikams patogią galimybę per Mišias teikti labdarą daugiau nei 110 milijonų žmonių savo krašte ir užsienyje. CRS rinkliava remia šešias katalikiškas organizacijas (Catholic Relief Services; USCCB’s Depart-ment of Justice, Peace, and Human Development; USCCB’s Migration and Refugee Services; Catholic Legal Immigration Network, Inc.; USCCB’s Secretariat for Cultural Diversity in the Church; ir Holy Father’s Relief Fund), kurie skatina tarptautinę Katalikų bažnyčios socialinę tarnybą. CRS rinkliava pristatoma Clevelando vyskupijoje Laetare (arba „Džiaukitės“) sekmadienį, 4-ąjį gavėnios sekmadienį (kitą savaitgalį).
     
JUMS NEMOKAMAI
     
     Katalikų kapinių asociacijos el. informaciniame biule-tenyje „A Closer Walk with Thee“ pateikiama tokia pati naudinga sielvarto palaikymo informacija, kuri pateikiama jų mėnesiniuose sielvarto palaikymo susitikimuose, tačiau ją galima pasiekti patogiai namuose ir iš bet kokio įrenginio, kuriuo galite pasiekti savo el. paštą. Šis informacinis biule-tenis siunčiamas el. paštu kiekvieno mėnesio pirmąjį antra-dienį visiems, kurie išreiškė susidomėjimą mūsų netekties programomis. Norėdami užsiprenumeruoti šį vertingą siel-varto palaikymo šaltinį, susisiekite su Rhonda telefonu 216-930-4866. Arba el. paštu: rabrams@clecem.org arba eikite į registracijos formą https://bit.ly/ccabereavement bulletin .
      Mūsų parapija taip pat nemokamai išsiunčia mėnesinį informacinį biuletenį „MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS“ tiems, kurie jo prašo. Yra lietuvių arba anglų kalbomis. Šis biuletenis yra skirtas tiems, kurie yra užsidarę ir negali ateiti į sekmadienio Mišias. Norėdami tai gauti, susisiekite su Jackie parapijos raštinėje el. paštu: jackie@saintcasimirparish.org arba tele-fonu: (216-481-3157).

J4zau pasitikiu Tavimi
kryžius Kovo 3 d. Kovo 10 d.
11:00 v r. 11:00 v r.
Skaitytoja/s Steponas Juodvalkis Virginija Rubinski
Komunijos dalintoja/s  Remigijus Belzinskas
Veronika Sasnjara
Maria Hoffman
  Rauda Gelažienė
Aura Jucaitienė
Albertas Sušinskas