Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 liepos07          
2016 m.                        
2017 m.                        

Liepos 13 - 14 d. 2019 m.

PRAŠO PAGELBOS

Birthright organizacija rūpinasi moterimis, naujai tapusiomis motinomis, bei nėščiomis moterimis. Šiuo metu jai reikalingi savanoriai miesto rytinėje pusėje. Savanorių atsakomybės: atsakinėti telefono skambučius, sudaryti dovanų krepšelius naujagimiams, ir padėti moterims susisiekti su socialinės pagelbos organizacijomis. Patirtis nereikalinga, savanoriams teikiamas apmokymas. Jei domitės padėti moterims ir jų kūdikėliams, skambinkite Toni Sabo 216-486-2800.

KLAUSYKITĖS AM 1260 RADIJO KELIAUDAMI

Įsikėlę AM 1260 The Rock „app“ visuomet būsite susijungę su šia radijo stotimi ir su katalikų tikėjimu atostogų metu. Gal ieškote kur nueiti į Mišias kelionės metu? Žiūrėkite: www.masstimes.org kur rasite parapijų bei jose laikomų Mišių sąrašą, o www.am1260therock svetainėje rasite maldas prašant saugios kelionės.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Šiandienos Šventraščio skaitiniai mums meta iššūkį pamąstyti kas yra mūsų kaimynas ar artimas? Jis yra vienišas žmogus, gyvenantis šalia mūsų, ir senutė našlė, kuri gyvena mūsų gatvėje. Jis taip pat yra ir dėmesio reikalaujantis vaikas, priešgina paauglys, nesukalbamas sutuoktinis, ir nemalonus giminaitis. Laikykime tuos, su kuriais gyvename, ar su kuriais turime kraujo ryšius „kaimynais.“ Elgkimės su jais pagal „Evangelijos Gerojo Kaimyno Nurodymus,“ kurie kviečia mylėti be išlygų, užjausti kitus ir elgtis su gailestingumu.

FESTivalis

     Kasmet, užsibaigus metiniam katalikų šeimų FESTivaliui, gauname daug e-pašto laiškų iš šventėje dalyvavusių, kuriuose jie džiaugiasi dalyvavę puikiame metiniame katalikų šeimų renginyje ir pasakoja, jog tai buvo vienas smagiausių vasaros renginių. Nepraleiskite progos dalyvauti šių metų FESTivalyje – sekmadienį, rugpiūčio 4d., nuo 12:00v.p.p. iki 10:00v.v. Center for Pastoral Leadership (28700 Euclid Ave., Wickliffe).
     Girdėsite puikius muzikos atlikėjus Jordan Feliz, Tenth Avenue North, Matt Maher ir Casting Clowns. Bus įvairių užsiėmimų vaikams ir įdomių parodų. Visa tai nemokamai. Bus daug vietos netoliese pastatyti automobilius ir skanaus maisto prieinama kaina (dėka Executive Caterers ir Marc‘s). Platesnę informaciją ir dienotvarkę rasite: www.theFEST.us  Pakvieskite į kompaniją VISUS. Lauksime jūsų FESTivalyje!

      Kaip jums patinka Šv. Kazimiero parapija? Ar mes tinkamai patenkiname jūsų dvasinius poreikius? Ką norėtumėte pakeisti? Kodėl tapote parapijiečiu ir kodėl čia pasiliekate? Noriu išgirsti jūsų mintis. Parašykite man laiškelį, paskambinkite man telefonu, ar susitarkite kada ateiti asmeniškai pasikalbėti.

     Gale spalio švęsime mūsų parapijos dešimties metų gyvavimo jubiliejų. Man regis jog tai yra puiki proga pasižiūrėti į save iš arčiau - įvertinti kiek esame atsiekę per pastaruosius dešimtį metų, bei sudaryti planus sekantiems dešimčiai metų.

     Kas jums patinka apie mūsų parapiją, ir ką norėtumėte pakeisti? Kai Pastoracinė Taryba vėl sugrįš į darbą rugpjūčio mėnesį, noriu jai duoti informacijos ir siūlymų, jai planuojant mūsų parapijos ateitį.

     Dirbkime visi kartu sudaryti planą mūsų ateičiai, verčiau negu staigiai reaguoti iškilus reikalui ir turėti daryti greitą sprendimą.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 31d., nuo 5:00 iki 8:00v.v., East Shore Park pavilijone, East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje, Erie ežero pakrantėje. Gardžiuositės ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Lauksime jūsų.

SEKMADIENIO KAVUTĖ

Primename kad liepos mėnesį nebus kavutės po 10:00val. Mišių. Šiuo vasaros metu mūsų kavutės šeimininkėms bus proga pailsėti.

50m. VEDYBŲ JUBILIEJAUS MIŠIOS

Šių metų 50m. vedybų jubiliejaus Mišios, vadovaujant vysk. Perez, bus šeštadienį, spalio 12d., 10:00v.r. Registracija internetu dabar vykdoma. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Laura parapijos raštinėje arba į Jason Lewis jrlewis@ccdocle.org arba 216-334-3974.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
liepos 14 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
liepos 21 d.

Liepa atostogaujame

Skaitytoja/s

Kęstutis Civinskas Julija Čepulienė

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas
Kristina Sušinskienė,
Arv Valiukas

Dan Margevičius
Remigijus Belzinskas,
Rauda Gelažienė

rugp.04 Korp! Giedra

Patarnautojai

Justas Šilgalis Vilnė Zulkutė