Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos


 

 Švento Kazimiero Parapija  

English

2021 m. lapkričio 27 - 28 d.

     Šiandien prasideda nauji liturginiai metai ir prasideda Adventas. Adventas – tai metų laikas, kai mums primenama pasiruošti Viešpaties atėjimui. Šio sezono Šventojo Rašto skaitiniai pasakoja apie skirtingus laikus mūsų tikėjimo pavelde, kai žmonės laukė išvadavimo, troško būti su Dievu. Šventojo Rašto autoriai, apmąstydami nuodėmingą praeitį, skatina atgailą kaip išlaisvinimo sąlygą. Šis sezonas mums primena apmąstyti savo praeitį, dėti pastangas, kad gyvenime viskas susitvarkytų ir nekantriai laukti savo išsigelbėjimo. Laukdami Viešpaties atėjimo, laukime su kantrybe, meile, atgaila ir atleidimu

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRAŠOM PASIMELSTI

Mes prašome jūsų maldose prisiminti kun. Joseph Capelletti ir kun. Edwin Leonard, kurie neseniai mirė. Tegul jie ir visi tikintys mirusieji gyvena amžinai dan­gaus džiaugsme

DOVANŲ MEDIS

Mūsų Šventojo Vardo draugija vėl remia Dovanų medį, kad padėtų mūsų parapijos ir kaimynystės šeimoms, kurioms per Kalėdas reikia „šiek tiek pagalbos“. Šiais metais ant eglutės papuošalų užrašyta įvairios dovanų ir maisto kortelės. Tiesiog išsirinkite papuošalus, kurie jums patinka, nupirkite dovanų korteles ir iki gruodžio 15 d. grąžinkite jas į aukų krepšelį, į kleboniją arba atiduokite bet kuriam Šventojo Vardo draugijos nariui. Dovanos šeimoms bus išdalintos prieš Kalėdas.

TAIKOS ŠVIESA

„Taikos šviesa“ yra judėjimas, prasidėjęs 1986 m. Austrijoje, kai vaikas nuvyko į Betliejų ir uždegė žibintą iš šviesos Jėzaus gimimo grotoje. Liepsna buvo nunešta atgal į Austriją ir skautų pastangomis pernešta visoje Europoje. Pirmą kartą šviesą į New Yorką 2001 m. atvežė Kanados skautai ir patalpino „Ground Zero“. Nuo to laiko šviesa yra kasmet atgabenama. Dėl pandemijos ir dėl daugelio žmonių negalėjimo keliauti, praėjusiais metais nusprendėme, kad Taikos šviesa degtų visus metus. Ji eksponuojama bažnyčios priekyje prie Šv. Kazimiero statulos. Prasidėjus Adventui ir ruošiantis švęsti mūsų Viešpaties, Taikos Kunigaikščio, gimimą, tegul ši šviesa mums visiems yra ženklas ne tik melstis už taiką, bet ir gyventi taikoje su Viešpačiu ir su kiekvienu žmogumi.  

PLOTKELĖS

Prieš ir po Mišių prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią galima įsigyti tradicinių kalėdinių plotkelių. Vienas didžiausių plotkelių tiekėjų užsidarė, o esami tiekėjai pakėlė kainas. Šiais metais turime mažiau plotkelių, todėl raginame visus taupyti ir imti tik tai, ką naudosite. Plotkelės supakuotos į vokus po 2 ir 3 plotkeles. Prašome paaukoti $1.00 už kiekvieną plotkelę.

AUKOS LABDARAI

Šiuo Kalėdų dovanojimo laikotarpiu apsvarstykite galimybę metų pabaigoje įteikti dovaną mūsų parapijai, atsidėkodami už visas palaimas, kurias gavote gyvenime. Kai planuojate kuo geriau išnaudoti savo labdaros aukas 2021 m., žinokite, kad su dėkingumu priimame dovanas grynaisiais ir vertingą turtą, pvz., akcijas ar obligacijas. Norėjome šiuo laiku priminti apie kai kurias svarbias CARES įstatymo nuostatas, kurios baigs galioti metų pabaigoje. Šios nuostatos gali turėti įtakos jums ir netgi palengvinti dovaną savo parapijai. Tai apima: 1.) Išplėstinė labdaros skatinimo priemonė, leidžianti mokesčių mokėtojams, kurie taiko standartinę atskaitą, vienam asmeniui paaukoti iki $300.00 ($600.00 susituokusioms poroms) kvalifikuotoms labdaros organizacijoms, tokioms kaip parapijos, ir 2.) tų, kurie smulkiai apskaičiuoja mokesčius, įstatymai leidžia kvalifikuotų labdaros organizacijų, tokių kaip mūsų, įmokas atimti iki 100% nuo jūsų pakoreguotų 2021 kalendorinių metų bendrųjų pajamų. Ir jei esate 70 ½ metų ar vyresnis, galite padovanoti kvalifikuotą labdaros paskirstymą iš savo IRA, kuris padės mums mūsų tarnyboje ir sumažins jūsų apmokestinamąsias pajamas. Pasikalbėkite su savo patarėjais ir IRA administratoriumi, kad gautumėte daugiau informacijos ir įsitikintumėte, kad jūsų IRA kvalifikuoto labdaros paskirstymo dovana yra tiesiogiai perduota IRA kvalifikuotai labdaros organizacijai, tokiai kaip mūsų parapija. Turite klausimų? Susisiekite su klebonu Bacevičiu­mi mūsų parapijos raštinėje. Taip pat galite susisiekti su Jean Ann Montagna iš Catholic Community Foundation telefonu 216-696-6525 x8070.

KASDIENIAI APMĄSTYMAI ADVENTUI IR KALĖDOMS

Su Adventu prasideda naujieji liturginiai metai.  Puikus būdas pradėti liturginius metus yra kiekvieną dieną praleisti šiek tiek laiko maldoje ir apmąstyti Advento prasmę.  Norėdami jums padėti, mes teikiame kasdienius apmąstymus knygelėje skirtoje Advento ir Kalėdų sezonui.  Knygeles galima rasti prie įėjimų į Bažnyčią.

KALENDORIAI

Jau turime mūsų 2022 m. bažnyčios kalendorius. Dėkojame savo draugams ir bendraminčiams Jakubs laidojimo namams, kad šiais metais juos vėl parūpino. Kalendoriai yra ant stalų prie pagrindinio bažnyčios įėjimo.

ŠEIMOS PERSPEKTYVOS

Per šį Kalėdų sezoną mes visi norėtume turėti Kristaus ramybę, gebėjimą duoti taip, kaip Jėzus davė, ir širdį, kuri nesijaudina. Kai prasideda skubėjimas, apmąstykite, kaip jūs šventėte anksčiau. Kas yra Kalėdos ir koks dovanų teikimas yra dovanojantis gyvybę? Kokias tradicijas ypač norėtumėte tęsti? Kaip panaudoti savo laiką ir talentus skleisti sezono džiaugsmą?

DĖMESIO MIŠIŲ SKAITYTOJAI

Šių 2022-ųjų liturginių metų sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai paimti iš „C metų“. Kasdieniai Mišių skaitiniai paimti iš „II metų“.

 KAVUTĖS NEBUS

  ŠIS SEKMADIENIS
11:00 val.

KITAS SEKMADIENIS
11:00 val.

28 d.

 

skaitytoja/s

Virginia Rubinski Peteris Kampe
gr. 5

 

Komunijos
dalintoja/s

Rauda Gelažienė Albertas Sušnskas
12 d.  
19 d.  

Patarnautojai

---- ----