Švento Kazimiero Parapija  

USA flagEnglish


2022 m. gruodžio 3 - 4 d.

Klebono žodis

      Ši praėjusi savaitė man nebuvo gera. Pirmadienį COVID patikrinimas buvo teigiamas. Tai įvyko po dviejų skiepų ir trijų papildomų skiepų, paskutinį skiepą gavau spalio pabaigoje. Praėjusią savaitę turėjau atšaukti viską, kas buvo numatyta tvarkaraštyje. Kai rašau tai antradienį, man sunku ant krūtinės, mažas karščiavimas ir jaučiuosi labai pavargęs. Taigi, jei šį savaitgalį nelaikysiu Mišių, tai reiškia, kad vis dar patikrinimas teigiamas. Noriu padėkoti tiems, kurie padėjo praėjusią savaitę, ypač Jackie Taylor, kuri vietoje Mišių atliko Komunijos pamaldas. Mišios, kurios buvo suplanuotos praėjusią savaitę, perkeliamos į kitų metų pradžią. 

    Taip pat noriu padėkoti tiems, kurie prisidėjo prie „Specialiojo remonto fondo“. Nuo tada, kai prieš dvi savaites paskelbėme savo tikslą – $29,500, specialių aukų gavome $3,595.00. Raginu visus dėti pastangas, kad padėtumėte mums pasiekti šį tikslą.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PENSIJŲ FONDAS DVASIŠKIAMS

       Kitą savaitgalį, gruodžio 10–11 d., priimsime aukas Dvasiškių Pensijų Fondui. Surinkti pinigai paskirstomi mūsų pačių vyskupijoje ir visoje šalyje, kad padėtų mūsų išėjusiems į pensiją dvasiškiams - seserims, broliams ir kunigams patenkinti jų poreikius išėjus į pensiją. Mūsų dvasiškiai, vyrai ir moterys, paskyrė savo gyvenimą tarnauti Bažnyčiai, mokydami mūsų mokyklose, dirbdami ligoninėse, našlaičių namuose ir daugelyje kitų vietų, kurios palietė visą mūsų gyvenimą. Dabar jie prašo mūsų paramos, kad padėtume aprūpinti juos išėjus į pensiją. Prašome panaudoti tam skirtus vokus, esančius jūsų vokų pakeliuose. Galiausiai, PRAŠAU BŪKITE DOSNIŪS!
   

ST. KAZIMIERO LIETUANISTINĖS MOKYKLOS ŽINUTĖ 

     

       Išsiųskite savo šventinius linkėjimus draugams ir artimiesiems su 7 klasės mokinių rankų darbo atvirukais. Jūsų pirkinys parems Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vaikų fondą. Viena kortelė $3.00. Korteles galima įsigyti lituanistinės mokyklos mokslo metu, šeštadieniais, gruodžio 10 ir 17 d. (9:30-12:30) Lietuvių salėje (E185).

Betliejus

EGLUTĖ ARTIMUI

     

eglutėŠventojo Vardo Draugija globoja „Eglutę artimui“ sušelpti parapijos šeimas, kurioms reikia „truputėli pagalbos“ Kalėdų metu. Šiais metais taip pat įtraukiame „Bithright of Cleveland“, kad padėtume neplanuoto nėštumo laukiančioms moterims. Papuošalai skirti $25 dovanoms ir maisto kortelėms. Pasirinkite jums norimus eglutės papuošalus ir nupirkite pinigines korteles. Jas sugrąžinkite į aukų krepšelį, į parapijos raštinę, arbą įteikite Šventojo Vardo Draugijos nariams iki gruodžio 11 d. Dovanos bus išdalintos prieš Kalėdas.
     

ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

     

    Pirmadienį, gruodžio 12 d., 7:00v.v. St. Jerome parapijoje bus Atgailos sakramento pamaldos. Išpažinčių klausys keli kunigai. Kviečiame visus dalyvauti šiose Advento pamaldose ir priimti susitaikinimo sakramentą ruošiantis Kalėdų šventei.                

PRAŠOM SPECIALIOS AUKOS

   

     Prašome specialių aukų, kurios padėtų mums padengti neseniai atlikto laikinojo bažnyčios fasadinio remonto išlaidas. Šio darbo kaina buvo $29,500.00. Tų, kurie gali, šalia įprastos aukos, prašome paaukoti $200. Tačiau bet kokia suma būtų vertinama.
       

PLOTKELĖS

     

     Prieš ir po Mišių prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią galima įsigyti tradicinių kalėdinių plotkelių. Jos supakuotos į vokus po 2 ir 3 plotkeles. Siūloma paaukoti $1 už kiekvieną plotkelę. Auką įdėkite į tam skirtą voką ir įdėkite į aukų dėžutę.
     

KALENDORIAI

     

     Jau turime mūsų 2023 m. Bažnyčios Kalendorius. Dėkojame savo draugams ir bendraminčiams Jakubs laidojimo namams, kad šiais metais juos vėl parūpino. Kalendoriai yra ant stalų prie pagrindinio bažnyčios įėjimo.
     

KALĖDOS ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE

     

     Sekmadienis, gruodžio 25 d., yra Kalėdų diena. Kalėdų Mišios bus aukojamos šeštadienį, gruodžio 24 d., 4:00 v.p.p. vaikams ir šeimoms (anglų k.), Bernelių Mišios - 10:30 v.v. (lietuvių k.), prieš Mišias – chorinė muzika 10:00 v.v. Kalėdų dieną 10:00 v.r. bus vienos Mišios anglų kalba.

 KAVUTĖS NEBUS

 

ŠIS SEKMADIENIS
11:00 v.r.

KITAS SEKMADIENIS
11:00 v.r.
gr. 4 d. skaitytoja/s Peteris Kampe Saulė Narbutaitienė
11 d.

 

Komunijos
dalintoja/s

Arv Valiukas
Albertas Sušinskas

Rauda Gelažienė
Maria Hoffman
18 d.  
25 d.

Patarnautojai