Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos


 

 Švento Kazimiero Parapija  

English

2021 m. birželio 19 - 20 d.

   HAPPY FATHERS DAY: This Sunday we honor our fathers.  In his exhortation “Amoris Laetitia” (The Joy of Love), Pope Francis writes beautifully about the role of the father in a family. “God sets the father in the family so that by the gifts of his masculinity he can be close to his wife and share everything, joy and sorrow, hope and hardship.  And to be close to his children as they grow – when they play and when they work, when they are carefree and when they are distressed, when they are talkative and when they are silent, when they are daring and when they are afraid, whey they stray and when they get back on the right path.  To be a father is to be always present.  When I say ‘present’, I do not mean ‘controlling.’  Fathers who are too controlling overshadow their children, they don’t let them develop.  Some fathers feel they are useless and unnecessary, but the fact is that children need to find a father waiting for them when they return home with their problems.  They may try hard not to admit it, not to show it, but they need it.  It is not good for children to lack a father and grow up before they are ready.” (177) Happy Fathers Day!

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRAŠOM PASIMELSTI

Mes prašome jūsų maldose prisiminti a.a. kun. Dominic Mondzelewski, OSB,  kuris neseniai mirė. Tegul jis ir visi mūsų mirę kunigai ir deakonai gyvena amžinai pas Dievą, dangiškosios karalystės palaimoje.

 

OFFERING FOR THE HOLY FATHER

Next weekend we will be accepting offerings for the Holy Father.  This is known as the “Peter’s Pence” collection, which supports the structure of the Holy See through which the Pope governs the Church as well as his charitable efforts to assist the victims of war, oppression, natural disasters and others most in need, Please be generous.  For more information, visit: www.peterspence.va/en.html .

THE FEST

Per pastarąsias kelias savaites gavome daugybę el. laiškų, kuriuose buvo prašoma išsamios informacijos apie „FEST 2021“. Šiandien mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad 2021 m. „FEST“ turi naujus namus - Clevelando Metroparko Brookside rezervato 160 arų parką. Tai gražus parkas, kuris leis mums tęsti visus puikius užsiėmimus, kuriais mėgavotės „FEST“ anksčiau. Jis labai prieinamas visam regionui, privažiuojamas nuo I-480 ar I-71 kelių. Su mūsų nauja vieta ateina ir mūsų laikų realybė - bilietai. Siekiant užtikrinti, kad visi galėtume būti saugūs ir jaukūs, „FEST 2021“ bus hibridinis renginys - tai reiškia, kad 15,000 žmonių gali prisijungti prie mūsų asmeniškai, o kiti  gali prisijungti prie tos pačios puikios muzikos ir maldų, patogiai iš savo namų. Kad galėtume suvaldyti minią, visų prašome įsigyti bilietą į „The FEST“. Norime, kad šią didelę tikėjimo, šeimos ir linksmybių dieną galėtų sutikti kuo daugiau šeimų. Bilietus bus galima įsigyti už $10.00 asmeniui. FEST dieną galėsite naudoti bilietą tiek įvažiavimui į aikštelę, tiek ir gauti labai specialų „FEST Day“ rinkinį, kurį paruošia mūsų draugai „Marc's“. Ta pati puiki komanda rengia nuostabią dieną jums, jūsų šeimai ir draugams. Mums bus taip gera susiburti į „FEST 2021“! Mes kartu žengsime į šviesią ir viltingą ateitį! Norėdami gauti daugiau informacijos ir bilietus, apsilankykite: www.theFEST.us

PASIMELSKIME KARTU

Kiekvieną darbo dieną, nuo pirmadienio iki penktadienio, mes švenčiame mišias 7:30 v.r. Prieš mišias, apie 7:00 val., meldžiamės Rožinio maldas. Esate kviečiami prisijungti prie kitų parapijiečių ir draugų šioms kasdieninėms maldoms. Ateike melstis rožinį, išklausyti Mišias arba abi maldas. Taip gražiu būdu pradėsite savo dieną.

MŪSŲ PASTORACINĖS TARYBOS NAUJIENOS

Praėjusios savaitės pastoracinės tarybos posėdyje taryba nustatė, kad šiais metais mūsų rudens Clam bake / loterija nebus įmanoma. Šio renginio planavimas paprastai trunka 7 arba 8 mėnesius. Tačiau šiais metais mūsų rudens loterija bus tokia, kokia buvo praėjusiais metais. Traukimas vyks spalio pabaigoje, o bilietus bus galima pradėti įsigyti liepos pabaigoje. Tarybos nariai liepos pradžioje surengs specialų posėdį, kuriame aptars naujus parapijos socialinius renginius. Jei kas turi minčių, kurias galėtų pasiūlyti Tarybai, maloniai prašome susisiekti su bet kuriuo parapijos tarybos nariu.

 KAVUTĖS NEBUS

  ŠIS SEKMADIENIS
11:00 val.

KITAS SEKMADIENIS
11:00 val.

20 d.

 

skaitytoja/s

Virginija Rubinski Saulė Narbutaitienė
27 d.

 

Komunijos
dalintoja/s

Frank Lukas Maria Hoffman
lie. 4 d.  
11 d.  

Patarnautojai

---- ----