Švento Kazimiero Parapija
English

Spragtelėkiteatsisiųsti gelių sąrašą su paveikslėliais
Spragtelėkite ČIA atsisiųsti užsakymų lapą
Word formatu.
Spragtelėkite ČIA atsisiųsti užsakymų lapą
.pdf formatu.

Užpildytą užsakymo lapą galite siųsti: jtaylor18110@yahoo.com, o pinigus pasiųsti
parapijai arba, tiksliai pažymėję, įmesti į aukų krepšelį.


Gelių sąrašas ir vaizdai.
flower list