Švento Kazimiero Parapija
English

Spragtelėkite ČIA pasižiūrėti į gelių ir daržovių sąrašą su paveikslėliais
Spragtelėkite ČIA atsisiųsti gelių sąrašą su paveikslėliais
Spragtelėkite ČIA atsisiųsti užsakymų lapą
Word formatu.
Spragtelėkite ČIA atsisiųsti užsakymų lapą
.pdf formatu.

Užpildytą užsakymo lapą galite siųsti: jtaylor18110@yahoo.com, o pinigus pasiųsti
parapijai arba, tiksliai pažymėję, įmesti į aukų krepšelį.


Gelių sąrašas ir vaizdai.
 gėlės-1

gėlės-2