Švento Kazimiero Parapija
English

TARYBOS RINKIMAI - 2018 -2020 m.m.

Kandidatų psisiūlymai laukiami iki spalio 29 dienos. Rinksime 4 naujus tarybos narius,

Pastoracinės tarybos gairės
Pastoracinei tarybai kandidatavimo pareiškimas
Pareiškimą rašykite viena arba abiem kalbom.

 

 

2017 metų Tarybos vadovai ir nariai:

Ted Kowalski - pirmininkas,
tedkowalski2@gmail.com
Loretta Gudėnienė - vice-pirmininkė,
Ingrida Civienskienė -
korespondencijų sekretorė,
ir
Anthony Bacevice - protokolų sekretorė.
Narės:
Maureen Anderson,  Ted Egan,
Mary Ann Pecek, Faye Roth, Maria Santana ir Debbie Zeledonis

 

 

 

 

 

 

 


 

Pastoracinės tarybos veikla - 2016

 

2016 metų Tarybos vadovai ir nariai:

Ted Kowalski - pirmininkas,
tedkowalski2@gmail.com
Loretta Gudėnienė - vice-pirmininkė,
Giedrė Matienė - korespondencijų sekretorė,
ir Jackie Caruso-Taylor - protokolų sekretorė.
Nariai:
Maureen Anderson, Anthony Bacevice, Nijolė Balčiūnienė, Gražina Kudukienė, Stepas Matas ir Maria Santana
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Patoracinės tarybos vadai ir nariai

 

Pirmininkas:   Deacon Louis Pacek
Vice-pirminikas:    Rimas Čepulis
Sekretorė protokolavimui: 
Jackie Caruso-Taylor
Sekretorė korespondencijai: Gražina Kudukis
Nariai: Nijolė Balčiūnienė, Leonardas Kedys,
Ted Kowalski, Giedrė Matienė,
Stepas Matas
, Debra Zeledonis

 

 

2014 - Patoracinės tarybos vadai ir nariai

 

Pirmininkas:   Deacon Louis Pacek
Vicepirminikas:    Rimas Čepulis
Sekretorė protokolavimui:   Amanda Muliolis
Sekretorė korespondencijai: Gražina Kudukis
Dr. Anthony Bacevice, Jackie Caruso-Taylor, Lenny Kedys,
Ted Kowalski,
Susan Milikas,  Debbie Zeledonis 

 

 

Pastoracinės tarybos veikla:  2014 sausio iki birželio