Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29                    

Birželio 4 d. - 5 d. 2016 m.

EUCHARISTIJOS ŠVENTOJI VALANDA

Šį trečiadienį, birželio 6d., nuo 6:00-9:00v.v. bus Eucharistijos garbinimas vakare. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje. Pasižadėkite budėti bažnyčioje specifiniu laiku. Sąrašą rasite knygų kambaryje.

MIŠIŲ UŽPRAŠYMAI 2017m.

Pirmadienį, birželio 6d., pradėsime priimti Mišių užsakymo prašymus 2017 metams. Šeimos gali užprašyti ne daugiau dvejas savaitgalio Mišias per metus. Organizacijos ir pavieniai asmenys, kurie nori užsakyti Mišias ypatingą datą, raginami nedelsiant jas užsakyti. Mišias galite užprašyti asmeniškai raštinėje, įduoti prašymo raštelį aukų krepšelyje, arba jį atsiųsti paštu. Prašome įteikti auką už Mišias kartu su prašymu. Įprasta auka $10.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 19d., 2:00v.p.p. latvių liuteronų bažnyčioje (Andrews Ave. ir Detroit Rd. kampas) minėsime 75-ąsias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbsime 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Užsibaigus apeigoms bažnyčioje bus vaišės ir pabendravimas salėje ir prelengento kalba. Kviečiame visus jungtis kartu su broliais estais ir latviais ir dalyvauti šiame minėjime.

JAUNI KATALIKAI PROFESIONALAI (YCP)

YCP prelegentų kalbų serija yra kas mėnesį vykstanti programa, kurios metu verslo vadovai dalinasi savo darbo patirtimi ir meta įššūkius jauniems profesionalams „dirbantiems liudyti Kristų.“ Birželio 14d., 7:00v.v. St. Luke parapijoje Lakewood, Brian Dean, St. Ignatius gimanzijos abiturientas ir CBIZ prezidentas, pasidalins savo mintimis apie jo 25+ metų kelionę ieškant kažko prasmingesnio bedirbant galingame finansų pasaulyje. Vakaro metu pasivaišinsite nemokamais gėrimais ir užkandžiais drauge su šimtais jaunų, panašiai mąstančių katalikų. Platesnę informaciją rasite YCP Facebook puslapyje.

FESTivalis

Vasara prasideda, tad laikas pažymėti kalendoriuose vasaros svarbiausią renginį – The FEST. Sekmadienį, rugpiūčio 7d., nuo 12:00 iki 10:00v.v. kviečiame jungtis kartu su tūkstančiais mūsų vyskupijos tikinčiųjų ir smagiai praleisti dieną kartu su šeima. 16-asis metinis FESTivalis vyks Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Programoje: krikščioniškos muzikos atlikėjai Newsboys, Michael W. Smith, Matthew West ir Lauren Daigle; įdomūs užsiėmimai ir parodos visai šeimai. FESTivalis nemokamas ir visi laukiami. Diena baigsis Mišiomis lauke 8:00v.v. Platesnę informaciją rasite: www.theFEST.us

     Birželio mėnesio pradžioje žengiame į vasaros metą. Kiekviena vasara sausakimšai pilna įvairių renginių ir įvykių, kuriuose dalyvaujant, daugelis negali būti parapijoje kas sekmadienįs. Vasaros atostogų kelionės, šokių šventė Baltimorėje ir įvairūs savaitgalio užsiėmimai užims jūsų laiką, taip kad gal nebūsite Šv. Kazimiero parapijoje ištisas savaites.

      Linkiu visiems saugiai ir smagiai praleisti vasarą. Tuo pačiu, primenu – jei esate išvykę kitur savaitgaliais, dalyvaukite Mišių aukoje kiekvieną sekmadienį ir per privalomas šventes, ir BŪKITE GERI neužmiršti įteikti praleistų sekmadienių aukas. Kurie galite, įteikite svarią auką pataisymų fondui. Šią vasarą mūsų laukia keli dideli remontų darbai, įskaitant automobilių aikštės pataisymas ir dideli oro apytakos darbai bažnyčios pastate. Kuo greičiau sukelsime reikiamas lėšas, tuo greičiau galėsime užbaigti didžiuosius remontų darbus.
 

     Atliekame remontų darbus su tikslu: palaikyti mūsų pastatų ir nuosavybę gerame stovyje, ir turėti saugią ir dvasią pakeliančią vietą, kurioje galime vystyti parapijos veiklą ir kur visų mūsų narių dvasiniai ir religiniai poreikiai patenkinami. Dirbdami kartu, šiuos tikslus galime atsiekti.
 

                                              Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Pauline Swetel; jos laidotuvių Mišios vyko mūsų parapijoje neseniai. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

VAJUS SURINKTI MAISTO ALKSTANTIEMS

Ateinantį savaitgalį mūsų apylinkės Girl Scout kuopa rinks maistą Euclid Hunger Centrui. Kviečiame visus atnešti „vaikams tinkančio“ negendamo maisto: javainius, makaronus, riešutinį sviestą, uogienę, granola sausainius, Mac‘nCheese ir pan. Piniginės aukos taip pat mielai priimamos. Padėkite mūsų Girls Scouts kuopai pamaitinti apylinkės alkstančius.

GAILESTINGUMO METAI

        Vyskupas Lennon kviečia visus dalyvauti Nepaprastajame Gailestingumo Jubiliejuje atliekant Piligriminę kelionę aplankyti Clevelando vyskupijos šventąsias duris ir vykdant gailestingumo darbus kūnui ir sielai savo bendruomenėje. Vyskupijos šventosios durys randasi:
Šv. Jono Evangelisto katedroje (2015m. gruodžio 13 – 2016 lapkričio 13d.) ir Our Lady of Lourdes Shrine 21281 Chardon Road, Euclid OH
(2016m. balandžio 3 – spalio 30d.) Platesnę informaciją rasite www.dioceseofclevland.org/yearofmercy/

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 5 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - birželio 12 d.
bir. 5 d Vaiko Vartai į Mokslą

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Liutauras Milevičius
12 d. Čepulių ir Čiurlionių šeimos

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas

Marius Laniauskas, Živilė*
Gražina Kampe, Frank Lucas

19 d. Auksiniai Žiedai
26 d. Vaitkų šeima Patarnautojai Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė Valentina Slechticovas, Lukas Milevičius