Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10        

Liepos 16 d. - 17 d. 2016 m.


RETROUVAILLE

Kažkas yra pasakęs: „Santuokos sudaromos danguje, tačiau reikia dėti daug pastangų žemėje jas palaikyti.“ Ar esate tiek užsiėmę įvairiais reikalais, kad užmirštate kreipti dėmesį savo vyrui ar žmonai? Retrouvaille programa gali padėti vėl pastatyti santuokos vežimą atgal į vėžes. Ši programa remiama Clevelando vyskupijos, tačiau ji atvira visoms porelėms, nežiūrint kurio tikėjimo jos būtų. Sekantis Retrouvaille savaitgalis Clevelande bus rugsėjo 9-11 dienomis. Užtikrinti vietą reikalinga įmokėti $150 registracijos mokestį. Dėl informacijos ar užsiregistruoti kreipkitės į Marce ar Li Gliha: 1-800-470-2230 arba žiūrėkite: www.helpourmarriage.org Jūsų paskambinimas bus laikomas konfidencialiai.

TAPKITE HOSPICE SAVANORIU

Hospice priežiūra yra slaugymo filosofija, o ne vieta. Ligoniai slaugomi toje vietoje, kurioje jie jaučiasi esą namuose ir patogiai. Mums talkina įvairių profesijų savanoriai, turintys skirtingus talentus ir sugebėjimus. Jų talka mums yra gyvybiškai svarbi. Darbeliai įvairūs: valgio ruoša, pasiuntinio paslaugų atlikimas ir tt. Visuomet laukiame savanorių, turinčių specialių sugebėjimų: advokatatų, plaukų kirpėjų, masažistų, terapijos šunelių ir jų trenerių. Tapti hospice savanoriu ir dėl platesnės informacijos skambinkite: 216-255-9090 arba žiūrėkite: www.hospicewr.org

FESTivalis

Vasara prasideda, tad laikas pažymėti kalendoriuose vasaros svarbiausią renginį – The FEST. Sekmadienį, rugpiūčio 7d., nuo 12:00 iki 10:00v.v. kviečiame jungtis kartu su tūkstančiais mūsų vyskupijos tikinčiųjų ir smagiai praleisti dieną kartu su šeima. 16-asis metinis FESTivalis vyks Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Programoje: krikščioniškos muzikos atlikėjai Newsboys, Michael W. Smith, Matthew West ir Lauren Daigle; įdomūs užsiėmimai ir parodos visai šeimai. FESTivalis nemokamas ir visi laukiami. Diena baigsis Mišiomis lauke 8:00v.v. Platesnę informaciją rasite: www.theFEST.us
 

Tėve,

     Dėkoju Tau už malonę ir gailestingumą.

     Suteik man stiprybės ir noro

        parodyti tą patį gailestingumą tiems,

        kurie gyvenimo kelyje yra mane užgavę.

                                                               Amen.

         Po dviejų metų planavimo, Clevelandas pasiruošęs priimti Nacionalinį Respublikonų Partijos Suvažiavimą, prasidedantį šį pirmadienį. Būdami suvažiavimo šeimininkai, turime progą parodyti mūsų miestą kraštui ir pasauliui.
         Manoma, kad šią savaitę sulauksime 50,000 svečių – delegatų ir jų antrininkų, įvairių valdžios žmonių iš viso krašto, respublikonų partijos pareigūnų, bei visų, dirbančių eilinius suvažiavimo darbus. Tikimąsi, kad tūkstančiai žmonių atvyks į Clevelando miesto centrą pasinaudoti pirmojo konstitucijos pataisymo teisėmis protestuoti prieš partijos kandidatus, partijos platformą, bei kitus svarstomus klausimus, kurie jiems atrodys nepriimtini.

        Esame vienas iš dviejų miestų, priimančių nacionalinį suvažiavimą (Philadelphia priims demokratų suvažiavimą savaitę vėliau). Turime unikalią progą stebėti suvažiavimo eigą iš arti - viduj, suvažiavimo rūmų salėse, ir lauke, gatvėse. Šiais metais esame patyrę daug trinties mūsų krašto visuomenėje, ir tarp rasių, ir dėl iškilusių ideologinių skirtumų. Todėl gręsia pavojus, kad gali būti smurto veiksmų.

            Meldžiuosi, kad ateinantį savaitė praeitų ramiai ir saugiai. Melskimės visi, kad visos skirtingai galvojančių žmonių grupės gerbtų viena kitą, kad mūsų policininkai ir kiti saugos prižiūrėtojai būtų budrūs ir prižiūrėtų, kad neįvyktų jokių terorizmo ar smurto veiksmų, ir kad jiems atliekant jų pareigas, jie patys būtų apsaugoti nuo pavojų.

                                             Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius


ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Šventojo Vardo Draugija maloniai kviečia visus parapijiečius į jų ruošiamą gegužinę ir „cook-out“ trečiadienį, liepos 27d. nuo 5:00-8:00v.v. vienuolyno sodelyje. Vaišinsitės dešrelėmis, mėsainiais, įvairiais užkandžiais ir gaiviais gėrimais. Pereitais metais buvo gyvos muzikos, ir tikimės kad galėsime tai pakartoti vėl šįmet. Gegužinė nemokama; Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Lietaus atveju gegužinė vyks svetainėje. Gegužinė puiki proga susipažinti su bendraparapijiečiais ir sužinoti daugiau apie Šventojo Vardo Draugiją. Laukiame visų.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 14d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems – $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas skiriamas parapijai.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – liepos 17 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - liepos 24 d.
17 d. Nasvyčių šeimos

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė Julija Čepulienė
24 d. pp.Staškuvienė, Rociūnienė ir draugės Komunijos dalintojai

Rauda Gelažienė,
Remigijus Belzinskas
*
ŽivilėVaitkienė, Marius Laniauskas

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė,
Amanda Muliolienė

31 d. Civinskai, L.Stochl, O.Grigonytė, D.Zeledonis
rugp. 7 Korp! Giedra Patarnautojai Anika Muliolytė, Emilė Dicevičiūtė Valentina Slechticovas, Lukas Milevičius