Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08          
2016 m.                      
2017 m.                      

Liepos 14 - 15 d. 2018 m.

FESTivalis

Kasmet, užsibaigus metiniam katalikų šeimų FESTivaliui, gauname daug e-pašto laiškų iš šventėje dalyvavusių, kuriuose jie džiaugiasi dalyvavę puikiame metiniame katalikų šeimų renginyje ir pasakoja, jog tai buvo vienas smagiausių vasaros renginių. Nepraleiskite progos dalyvauti šių metų FESTivalyje – sekmadienį, rugpiūčio 5d., nuo 12:00v.p.p. iki 10:00v.v. Center for Pastoral Leadership (28700 Euclid Ave., Wickliffe)

     Jungkitės su tūkstančiais dalyvių ir praleiskite dieną liudydami tikėjimą su šeima ir džiaugdamiesi puikia muzika, įvairiais užsiėmimais vaikams ir parodomis. Visa tai nemokamai. Bus daug vietos netoliese pastatyti automobilius ir skanaus maisto prieinama kaina (dėka Executive Caterers ir Marc‘s). Diena baigsis 8:00v.v. Mišių auka lauke ir, joms užsibaigus, bus nuostabi American Fireworks fejerverkų programa. Platesnę informaciją ir dienotvarkę rasite: www.theFEST.us  Lauksime jūsų.

NEBUS SEKMADIENIO KAVUTĖS

Primename visiems, jog visą liepos mėnesį 10:00 val. Mišių kavutės nebus. Kavutė vėl pradės veikti ir sugrįš į svetainę rugpiūčio pradžioje.

PRAŠOME PAGELBOS

Birthright programa padeda nėsčioms ir naujai pagimdžiusioms kūdikius moterims. Šiuo metu jai trūksta savanorių dirbti rytų miesto pusės raštinėje – atsakyti telefonus, sudėti kūdikiams drabužėlių ryšulius, ir padėti moterims susisiekti su pagelbos centrais jų apylinkėje. Patyrimo nereikia, duodamas apmokymas. Jei domitės ir norėtumėte padėti moterims ir jų kūdikiams, platesnę informaciją gausite skambimdami Toni Sabo 216-486-2800.

RETROUVAILLE

Ar jūsų vedybiniame gyvenime pradeda trūkti meilės ir tarpusavio rūpinimosi? Ar jūsų santykiai atšalę ir galvojate apie skyrybas ar gyvenimą atskirai? Ar esate išsikyrę ar gyvenate atskirai nuo viens kito, tačiau norėtumėte vėl gyventi kartu? Retrouvaille programa gali jums padėti. Clevelando vyskupija remia Retrouvaille (vienas kitą vėl atrasti) program, tačiau ji atvira visiems, nežiūrint kurio tikėjimo jie būtų. Programa susideda iš savaitgalio programos ir šešių papildomų susitikimų. Sekantis Retrouvaille savaitgalis bus rugsėjo 14-16. Dėl platesnės informacijos ir užsiregistruoti, skambinkite Marc ar Liz Gliha 440-357-6580 arba internete žiūrėkite: www.helpyourmarriage.org

     Praėjusios savaitės biuletenyje dalinausi mintimis su jumis apie Šv. Kazimiero parapijos gyvenimą ir kaip svarbu planuoti ir būti pasiruošusiems ateičiai. Ilgą laiką atrodė, jog nenorėjome pažvelgti į mūsų padėtį, ir kai teko daryti pakeitimus, daugelis liko nepatenkinti.

      Norėdamas būti pasiruošęs ateičiai, visų pirma man rūpi jus išklausyti. Noriu žinoti ką jūs galvojate apie mūsų parapijos ateitį. Kokią veiklą norėtumėte matyti parapijoje? Ar Mišių dienotvarkė patenkina jūsų poreikius, ar reikėtų pakeisti Mišių laiką. Ar reikėtų sumažinti savaitgalio Mišių skaičių? Ar reikėtų ruošti dvasinio turinio programas suaugusiems? Jei taip, kokio pobūdžio jos turėtų būti? Ar turėtume įsteigti elektroninį aukojimo būdą, kad žmonės turėtų patogesnį būdą įteikti aukas parapijai? Kaip galėtume pritraukti atitolusius nuo Bažnyčios?
      
Noriu ir laukiu išgirsti jūsų mintis. Parašykite man laiškelį, paskambinkite man, pasiųskite e-pašto laiškelį, arba paskambinkite susitarti kada ateiti į kleboniją pasikalbėti su manim. Kai Pastoracinė Taryba grįš į darbą rugpiūčio mėnesį, noriu turėti informacijos iš jūsų, kurią galėčiau jiems pateikti prieš darant sprendimus.
      Kviečiu jus visus dirbti kartu ir padėti planuoti mūsų parapijos ateitį, verčiau negu tik reaguoti ir daryti skubius sprendimus iškilus opiam reikalui.


                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius


MISIJŲ PRAŠYMAS

Jei neturėjote progos praėjusį savaitgalį įduoti auką Marist misijų prašymui, tai galite padaryti šį savaitgalį. Specialius vokus šiam tikslui (“Mission Appeal”) rasite padėtus ant staliukų ties bažnyčios įėjimais.

GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 25d., nuo 5:00 iki 8:00v.v., šiais metais naujoje vietoje – East Shore Park pavilijone,  East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje. Pasigardžiuosite ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Lauksime jūsų.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - liepos 15 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - liepos 22 d.

liepa Atostogos - nebus kavutės

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė Julija Čepulienė

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Albertas Sušinskas

Lana Margevičienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Remigijus Belzinskas

Patarnautojai

Daina Kampe Audrelė Bielinytė