Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31  

Rugpjūčio 6 d. - 7 d. 2016 m.

TIKYBOS PAMOKOS

Mokslo metai netrukus prasidės, ir todėl primename tėveliams, kad jų pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti tikybos pamokas arba katalikiškoje mokykloje arba parapijos vedamuose (PSR) kursuose. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga išeiti dviejų metų katalikų tikėjimo kursą; Sutvirtinimo sakramentas priimamas aštuntame skyriuje. Šeimos, kurių vaikai norėtų lankyti mūsų parapijos vedamas (PSR) tikybos pamokas, prašomos susisiekti su parapijos raštinę kiek įmanoma greičiau užsiregistruoti.

AUTOMOBILIŲ STATYMO AIKŠTĖ

Neseniai patvirtinome kainos pasiūlymą pataisyti Neff gatvės automobilių aikštę ir šaligatvius priešais bažnyčią. Kadangi bus dvejos vestuvės rugsėjo mėnesį, darbai bus arba užbaigti prieš rugsėjo 10d. vestuves, arba jie bus pradėti po rugsėjo 17d. vestuvių. Vykstant darbams priėjimas į pastatus bus suvaržytas. Vieną, ir gal dvejus savaitgalius, nebus galima statyti automobilių aikštėje; juos reikės statyti Marcella aikštėje arba ant gatvės. Perėjimo takai bus aiškiai pažymėti. Prašome visų kantrybės darbų metu, ir tikimės, kad pataisymai mus tarnaus ilgus metus.

APSAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Clevelando vyskupijos „Protecting God‘s Children“ programa budriai rūpinasi kelti visuomenės supratimą apie prievartavimą ir apsaugoti vaikus. Jei turite informacijos apie esamus ar buvusius netinkamus ar įtartinus kunigų, diakonų, vienuolių, ar pasauliečių dirbančių bažnyčioje veiksmus ar elgesį, praneškite vietiniam policijos skyriui  arba Diocesan Response Office telefonu 216-334-2999 arba e-paštu:
response_services@dioceseofcleveland.org

KULTŪRINIAI DARŽELIAI

Clevelando Kultūrinių Darželių Federacija (CCGF) ruošia kasmet vykstančią šventę – “One World Day” – sekmadienį, rugpiūčio 28d., nuo 11:00v.r. iki 7:00v.v. kultūriniuose darželiuose, Rockefeller Parke. Šiais metais darželiai švenčia 100 metų jubiliejų nuo pirmojo darželio įsteigimo, ir mūsų lietuviškieji darželiai švenčia 80 metų jubiliejų. Daugelis kultūrinių darželių, įskaitant ir mūsiškį, siūlys pasigardžiuoti maistu ir bus paruošę eksponatus pasidomėjimui. Kviečiame visus apsilankyti kutūriniuose darželiuose ir pasidžiaugti šia Clevelandui unikalia vieta.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, rugpiūčio 14d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems – $7, vaikams 12m. ir jaunesniems - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas skiriamas parapijai.

     Kasmet, atėjus rugpjūčiui, pradedame galvoti apie vasaros pabaigą ir apie netrukus prasidedančius mūsų rudens – žiemos – pavasario renginius. Mūsų organizacijos ruošia jų veiklos renginius, ir parapija taip pat ruošia jai įprastus renginius. Kiekvienais metais būna ir specialių renginių, kuriuose jungiamės kartu su kitais mūsų tautiečiais – kaip pvz. šią vasarą vykusioje Šokių šventėje Baltimorėje. Tuo pačiu vyksta ir mūsų nuolatiniai renginiai kaip Eucharistijos garbinimas, blynų pusryčiai, ir lėšų telkimo vakarai kaip parapijos metinis clambake. Vieni renginiai skirti specifinei organizacijai, kiti visiems parapijoje esantiems.

     Man yra nuostabu, kad nors mūsų tiek mažai – mažiau negu 400 šeimų – tačiau mes tiek daug nuveikiame. Yra ir daugiau ką turėtume nuveikti, ir aš esu tikras, kad einant pirmyn mūsų veiklos ratas didės ir didės. Kai atsidarėme prieš beveik septynerius metus, pastatėme sau tikslą pritraukti žmones, kurie būtų pasiryžę statyti unikalią parapiją, kurioje visi jaustųsi savi, ir kurioje visi kviečiami dalyvauti kartu parapijos gyvenime.

     Kviečiu jus visus atnaujinti jūsų įsipareigojimą Šv. Kazimiero parapijai. Kviečiu jus visus skirti savo laiko ir dalintis savo talentais ir turtu toliau stiprinti mūsų parapiją. Galiausia, kviečiu jus dalintis idėjomis ir mintimis kaip galime pagerinti mūsų parapiją. Jei dirbsime visi kartu, matysime kad mūsų parapija klesti ir stiprėja kiekvieną dieną.

                                             Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

ŠIO MĖNESIO EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, rugpiūčio 10d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Jei galite pasižadėti budėti maldoje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą; jį rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

ŽOLINĖ – ŠVČ. M. MARIJOS DANGUN ĖMIMAS

Pirmadienis, rugpiūčio 15d. yra Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventė, Žolinė. Kadangi šiais metais šventės diena išpuola pirmadienį, ji NĖRA privaloma Bažnyčios šventė.

FESTivalis

Šį sekmadienį, rugpiūčio 7d., nuo 12:00 iki 10:00v.v. kviečiame jungtis kartu su tūkstančiais mūsų vyskupijos tikinčiųjų ir smagiai praleisti dieną kartu su šeima. 16-asis metinis FESTivalis vyks Center for Pastoral Leadership, Wickliffe. Programoje: krikščioniškos muzikos atlikėjai Newsboys, Michael W. Smith, Matthew West ir Lauren Daigle; įdomūs užsiėmimai ir parodos visai šeimai. FESTivalis nemokamas ir visi laukiami. Diena baigsis Mišiomis lauke 8:00v.v. Platesnę informaciją rasite: www.theFEST.us

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugpiūčio 7 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 14 d.
rugp. 7. Korp! Giedra

Skaitytoja/s

Vytas Kliorys Eglė Laniauskienė
14 d. Parapijos blynų pusryčiai Komunijos dalintojai

Kristina Sušinskienė,
Marius Laniauskas
*
Albertas Sušinskas, Marius Laniauskas

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Rauda Gelažienė, Remigijus Belzinskas

 21 d.  Parapijos riestainių kavutė
28 d. Grandinėlės veteranai Patarnautojai

Lukas Milevičius, Daina Dicevičiūtė

Audrelė Bielinytė, Kristoforas Čiurlionis