Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15        
2016 m.                      
2017 m.                      

Liepos 21 - 22 d. 2018 m.

NEBUS SEKMADIENIO KAVUTĖS

Primename visiems, jog visą liepos mėnesį 10:00 val. Mišių kavutės nebus. Kavutė vėl pradės veikti ir sugrįš į svetainę rugpiūčio pradžioje.

FESTivalis

Kasmet, užsibaigus metiniam katalikų šeimų FESTivaliui, gauname daug e-pašto laiškų iš šventėje dalyvavusių, kuriuose jie džiaugiasi dalyvavę puikiame metiniame katalikų šeimų renginyje ir pasakoja, jog tai buvo vienas smagiausių vasaros renginių. Nepraleiskite progos dalyvauti šių metų FESTivalyje – sekmadienį, rugpiūčio 5d., nuo 12:00v.p.p. iki 10:00v.v. Center for Pastoral Leadership (28700 Euclid Ave., Wickliffe)

     Jungkitės su tūkstančiais dalyvių ir praleiskite dieną liudydami tikėjimą su šeima ir džiaugdamiesi puikia muzika, įvairiais užsiėmimais vaikams ir parodomis. Visa tai nemokamai. Bus daug vietos netoliese pastatyti automobilius ir skanaus maisto prieinama kaina (dėka Executive Caterers ir Marc‘s). Diena baigsis 8:00v.v. Mišių auka lauke ir, joms užsibaigus, bus nuostabi American Fireworks fejerverkų programa. Platesnę informaciją ir dienotvarkę rasite: www.theFEST.us  Lauksime jūsų.

PRAŠOME PAGELBOS

Birthright programa padeda nėsčioms ir naujai pagimdžiusioms kūdikius moterims. Šiuo metu jai trūksta savanorių dirbti rytų miesto pusės raštinėje – atsakyti telefonus, sudėti kūdikiams drabužėlių ryšulius, ir padėti moterims susisiekti su pagelbos centrais jų apylinkėje. Patyrimo nereikia, duodamas apmokymas. Jei domitės ir norėtumėte padėti moterims ir jų kūdikiams, platesnę informaciją gausite skambimdami Toni Sabo 216-486-2800.

RETROUVAILLE

Ar jūsų vedybiniame gyvenime pradeda trūkti meilės ir tarpusavio rūpinimosi? Ar jūsų santykiai atšalę ir galvojate apie skyrybas ar gyvenimą atskirai? Ar esate išsikyrę ar gyvenate atskirai nuo viens kito, tačiau norėtumėte vėl gyventi kartu? Retrouvaille programa gali jums padėti. Clevelando vyskupija remia Retrouvaille (vienas kitą vėl atrasti) program, tačiau ji atvira visiems, nežiūrint kurio tikėjimo jie būtų. Programa susideda iš savaitgalio programos ir šešių papildomų susitikimų. Sekantis Retrouvaille savaitgalis bus rugsėjo 14-16. Dėl platesnės informacijos ir užsiregistruoti, skambinkite Marc ar Liz Gliha 440-357-6580 arba internete žiūrėkite: www.helpyourmarriage.org

     Sunku patikėti, kad už kelių savaičių daugelis mūsų vaikų sugrįš į mokyklos suolus. Man sekančios kelios savaitės duoda progą suplanuoti ateinančių metų parapijos tikybos pamokų programą.

     Tėvai yra pirmieji jų vaikų mokytojai ir yra geriausi jų mokytojai. Nuo pirmųjų vaiko dienų, tėvai jiems diegia tikėjimą ir gyvenimo vertybes, ir vaikai visa tai pasisavina stebėdami savo tėvus ir juos mėgdžiodami. Pradėjus lankyti mokyklą, vaikai turėtų būti formaliai mokomi tikėjimo tiesų. Vaikai, kurie eina į katalikiškas mokyklas ten pat lanko tikybos pamokas, o vaikai, kurie lanko valdiškas mokyklas, turėtų lankyti tikybos pamokas jų parapijoje.

     Nuo to laiko, kai atidarėme Šv. Kazimiero parapijos duris, kasmet vedame parapijos tikybos pamokų (Parish School of Religion – PSR) programą. Šios programos pamokos apima pradžios mokyklos metus, pradedant nuo priešmokyklinių metų ir tęsiaisi iki aštunto skyriaus ir Sutvirtinimo sakramento priėmimo. Norint priimti Pirmosios Komunijos sakramentą, reikalinga išeiti dviejų metų kursą. Norint priimti Sutvirtinimo sakramentą, reikalinga išeiti specialų, vienerių metų kursą, skirtą tam sakramentui.

     Tėvai, kurių vaikai turėtų lankyti tikybos pamokas, prašomi susisiekti su kun. Bacevičiumi ir prirašyti vaikus PSR pamokoms ateinantiems mokslo metams. Prašome užregistruoti vaikus kiek įmanoma anksčiau, kad galėtume pritaikyti mokymo planą pamokas lankantiems vaikams.

     Tėveliai – padėkite mums padėti jums sudaryti sąlygas mokyti jūsų vaikus tikėjimo tiesų ir užregistruokite juos PSR pamokoms mūsų parapijoje.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius


PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje mūsų mirusiuosius: a.a. Kimberly Secriskey, Richard J. Frantz ir Diakonas Frank Lozada. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus parapijiečius atsilankyti jų kasmet ruošiamoje gegužinėje, trečiadienį, liepos 25d., nuo 5:00 iki 8:00v.v., šiais metais naujoje vietoje – East Shore Park pavilijone,  East Park ir Dorchester gatvių sankryžoje. Pasigardžiuosite ant grotelių keptomis dešrelėmis ir mėsainiais, bus įvairių užkandžių ir gaivių gėrimų. Gegužinė nemokama, Šventojo Vardo Draugija padengia visas išlaidas. Atvykite į gegužinę – tai puiki proga susitikti su bendraparapijiečiais ir susipažinti su Šventojo Vardo Draugijos veikla. Lauksime jūsų.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - liepos 22 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - liepos 29 d.

liepa Atostogos - nebus kavutės

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Kęstutis Civinskas
rugp. 5 d. Korp! Giedra

Komunijos
dalintojai

Lana Margevičienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Remigijus Belzinskas

Marius Laniauskas, Živilė*
Gražina Kampe,
Frank Lucas

12 d. Bendruomenė

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė Anika Muliolytė