Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09 spalio16 spalio23
  spalio30 lap.06 lap.13                

Lapkričio 19 d. - 20 d. 2016 m.

EGLUTĖ ARTIMUI

Šventojo Vardo Draugija ir vėl šįmet globoja „Eglutę artimui“ sušelpti mūsų parapijoje esančias šeimas, kurioms reikia „truputėli pagalbos“ Kalėdų metu. Eglutės papuošaluose rasite įrašytus maisto ar dovanų piniginių kortelių (gift cards) prašymus po $10 ir $25.Tereikia pasirinkti jums norimus eglutės papuošalus ir nupirkti pinigines korteles. Korteles sugrąžinkite į aukų krepšelį, į parapijos raštinę, arbą įteikite Šventojo Vardo Draugijos nariams. Tai padarykite iki gruodžio 11d. Jūsų dovanos bus išdalintos šeimoms prieš Kalėdas.

LIETUVIŠKOS DROBĖS

Altoriaus Draugija puošia bažnyčią įvairiomis progomis. Lietuviams svarbiomis šventėmis mėgstame naudoti lietuviškas austas drobes ir staltieses, tačiau jų labai mažai turime ir vis tenka jų skolintis. Jei turite lietuviškų audinių, kurie “rūdija” stalčiuose, draugijos narės mielai juos priims ir panaudos puošti bažnyčią.

 

KAVUČIŲ SĄRAŠAS
 

Kavučių Talkos Būrelis ruošia 2017m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Kaip ir praėjusiais metais, kviečiame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes. Taip pat laukiame ir naujų savanorių papildyti 2017m. sąrašą. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka sunešti vaišes ir užkaisti kavą (ir pašeimininkauti J). Pasisiūlykite! Jei galite padėti, kreipkitės į Dalią Armonienę (jarmonas@sbcglobal.net) Loretta Gudėnienę (lgudenas@yahoo.com /216-481-0465)  arba Ingridą Civinskienę (icivinsk@yahoo.com /440-838-0652)

 

PARAPIJOS TINKLAPIS

 

Kviečiame sekti parapijos tinklapį savaitės bėgyje ir pasidomėti naujausiomis parapijos žiniomis. Tinklapyje rasite informaciją apie laidotuves ir apie visą, parapijoje vykstančią, veiklą. Dėkojame Amandai Muliolienei už tinklapio tvarkymą ir nuolatinį darbą. Tinklapį rasite: www.saintcasimirparish.org

 

PARAPIJOS NUOTRAUKŲ ARCHYVAS

 

Toliau kaupiame parapijos įvykių ir renginių nuotraukas, nuo jos įsteigimo 2009m. spalio mėnesio, į mūsų parapijos nuotraukų archyvą. Nuotraukas siųskite e-paštu į: stcasimirclevelandarchive@gmail.com Jas taip pat galite įrašyti į CD arba tiesiog jas atnešti į parapijos raštinę, ir mes jas skenuosime. Dėkojame Danutei Belzinskienei už jos darbą tvarkant archyvą. Visuomet laukiame išgirsti jūsų siūlymus bei pageidavimus. Juos siųskite kun. Bacevičiui. Mūsų parapijos nuotraukų archyvą rasite: www.flickr.com/photos/svkazimierostcasimircleveland/

    Šios savaitės ketvirtadienis – Padėkos diena – šventė, skirta sustoti valandėlei ir padėkoti Dievui už visą, ką turime. Per dažnai sau leidžiame būti kritikais ir bumbekliais. Atrodo, jog žiūrėdami į mūsų visuomenę ar į mūsų Bažnyčią, visuomet randame apie ką skųstis ir ką kritikuoti.

      Padėkos dieną reikalinga prisiminti žiūrėti plačiau – nesustoti vien ties savo bėdomis ir vargais, bet verčiau įvertinti tai, ką turime. Net mūsų didžiausi vargšai turi vietą gyventi ir ką pavalgyti. Turime galimybę būti aprūpinti sveikatos priežiūra; turime balsą valdžioje. Kaip tikintieji, turime už daug ką dėkoti. Turime laisvę išpažinti mūsų tikėjimą ir esame globojami mus mylinčio Dievo.

     Šią Padėkos dieną, skirkime laiko padėkoti Dievui už visas Jo mums suteiktas dovanas ir prisiminti tuos, kurie turi mažiau už mus. Atnaujinkime ryžtą padėti visiems pagerinti jų būklę, kad galėtume kartu augti kaip žmonija ir kaip visuomenė, kuri vadovaujasi teisingumu, taika ir meile.

      Vienas iš geriausių būdų išreikšti padėką yra melstis kartu kaip tikinčiųjų bendruomenė. Šią Padėkos dieną kviečiu Jus visus rinktis kartu Mišių aukoje 9:00v.r.dėkoti Dievui.

    

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Theresia Banyai, kuri mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PARAPIJOS RAŠTINĖ UŽDARYTA
 

Šis ketvirtadienis - Padėkos Diena. Šventės proga parapijos raštinė bus uždaryta šį ketvirtadienį ir penktadienį.

PASTORACINĖS TARYBOS ŽINIOS

Su šiuo bieleteniu įdedame Pastoracinės tarybos žiniaraštį, kuriame surašyti praėjusių metų Tarybos darbai. Pastoracinė Taryba visuomet laukia išgirsti jūsų idėjas, siūlymus ir pastabas. Kreipkitės į bet kurį Pastoracinės Tarybos narį. 

DĖKOJAME
 

Dėkojame visiems, dalyvavusiems blynų pusryčiuose praėjusį sekmadienį. 110 asmenų gardžiavosi blynais. Užmokėjus sąskaitas, parapijai atiteko $561 pelno. Nuoširdžiai dėkojame savanoriams, kurie padengė ir sutvarkė stalus ir kepė blynus ir lietinius. Dievas jus telaimina!

AUKOS KALĖDŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija kasmet puošia bažnyčią Kalėdoms gyvomis gėlėmis. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį Kalėdų gėlėms. Padėkite papuošti bažnyčią šventėms, įteikite auką gėlėms.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – lapkričio 20 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - lapkričio 27 d.
20 d. Neringos tuntas

Skaitytoja/s

Maris Kampe Živilė Vaitkienė
27 d. Parapijos riestainių kavutė Komunijos dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Gražina Kampe

Aurelija Jucaitienė, Albertas Sušinskas*
Živilė Vaitkienė, Amanda Muliolienė

gr. 4 d.  Laniauskų, Šilgalių, Giedraičių, Biliūnų šeimos
11 d. Čepulių, Čiurlionių šeimos

Patarnautojai

Kristoforas Čiurlionis, Audrelė Bielinytė

Justas ir Domas Šilgaliai