Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08 spalio15 spalio22
  spalio29 lap.05 lap.12 lap.19              

Lapkričio 25 - 26 d. 2017 m.

DAR KARTĄ DĖKOJAME

Dėkojame visiems, kurie aukojo Catholic Campaign for Human Development (CCHD) rinkliavai. Jūsų dosnios aukos padės kovoti su skurdu JAV, teikiant varguoliams galimybę siekti mokslo, surasti būstą ir pagerinti ekonominę būklę. Per CCHD ir jos padalinius sekame katalikų tikėjimo mokymus ir įgyvendiname Jėzaus kvietimą “nešti gerąją naujieną vargdieniams… skelbti belaisviams išvadavimą, akliesiems – regėjimą; vaduoti prislėgtuosius.” (Lk 4, 18)

PERPETUAL HELP IN THE KITCHEN – PUIKI DOVANA!

Mūsų parapijos valgių receptų knyga, „Perpetual Help in the Kitchen 2017“ yra puiki dovana. Knygas galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje, jas galite užsisakyti ir atsiimti savaitgaliais po Mišių. Knygos kaina tik $25. Už pridėtinę sumą knygas taip pat galime jums ar gavėjui atsiųsti paštu. Kreipkitės į parapijos raštinę jos darbo valandomis arba rašykite e-pašto laišką: laura@saintcasimirparish.org

EGLUTĖ ARTIMUI

Šventojo Vardo Draugija ir vėl šįmet globoja „Eglutę artimui“ sušelpti mūsų parapijos šeimas, kurioms reikia „truputėli pagalbos“ Kalėdų metu. Eglutės papuošaluose rasite įrašytus maisto ar dovanų piniginių kortelių (gift cards) prašymus.Tereikia pasirinkti jums norimus eglutės papuošalus ir nupirkti pinigines korteles. Korteles sugrąžinkite į aukų krepšelį, į parapijos raštinę, arbą įteikite Šventojo Vardo Draugijos nariams. Tai padarykite iki gruodžio 10d. Jūsų dovanos bus išdalintos šeimoms prieš Kalėdas

RETROUVAILLE

Retrouvaille yra trijų mėnesių ilgio programa, kuri padeda sutuoktinių poroms pagerinti bendro gyvenimo santykius. Programa prasideda savaitgalio susitikimu, kurio metu poros turi progos pažvelgti į jų bendravimą dviese bei atskirai.Per sekančias 12 savaičių būna kiti susitikimai padėti įgyvendinti siekius ir toliau gerinti santykius. Yra ir paramos būreliai, kuriuose galima pasidalinti bendrais rūpesčiais. 2018 savaitgalių datos sekančios: sausio 19-21, balandžio 13-15 ir rugsėjo 21-23. Dėl informacijos ir užsiregistruoti žiūrėkite tinklapį: www.helpourmarriage.com arba rašykite Marc ir Liz Gliha: 3031@retrouvaille.org

2018 KAVUČIŲ SĄRAŠAS

Kavučių Talkos Būrelis ruošia 2018m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Kaip ir praėjusiais metais, kviečiame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes. Taip pat laukiame ir naujų savanorių papildyti 2018m. sąrašą. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka sunešti vaišes ir užkaisti kavą (ir pašeimininkauti).
Pasisiūlykite Daliai Armonienei (jarmonas@sbcglobal.net)
Loretta Gudėnienei (lgudenas@yahoo.com /216-481-0465)
Livijai Pollock (liviapollock@yahoo.com/440-248-0049) ar
Ingridai Civinskienei (icivinsk@yahoo.com /440-838-0652).

SEKITE MUS PER FACEBOOK

Neseniai atnaujinome parapijos Facebook puslapį ir jis vis papildome bent kartą savaitėje. Sekite mūsų puslapį ir paspauskite „like“ sužinoti vėliausias parapijos žinias.

     Šis metų laikotarpis yra „šventinis laikotarpis.“ Praėjusį ketvirtadienį šventėme Padėkos Dieną, ir už kelių savaičių švęsime Kalėdas. Tai tikrai gražus metų laikotarpis, tačiau daugeliui mūsų vyresniųjų tai gali būti sunkus metų laikas.

    Kaip jūsų klebonas, man rūpi mūsų vyresniųjų narių gerbūvis. Orui einant šaltyn, ir žinodamas, kad bus sniego sekančiais keturiais mėnesiais, aš rūpinuosi apie mūsų vyresniųjų saugumą. Atėjus šalčiams, sniegas ir ledas kelia pavojus išeiti iš namų. Raginu visus vyresniuosius bei tuos, kuriems sunkiau vaikščioti, saugotis kai esate lauke. Jei oras atrodo pavojingas, geriau būti saugiai viduje, negu rizikuoti išeiti į lauką. Stengiamės kiek galime prižiūrėti parapijos aplinką, kad ji būtų saugi, tačiau prašau visų būti atsargiems einant per automobilių aikštes ir įeinant į bažnyčią ir svetainę.

     Rūpinuosi taip pat, kad mūsų vyresnieji yra vieniši. Daugelis jų yra našlės ar našliai, ir jie dažnai būna vieni. Todėl prašau mūsų jaunesniųjų narių aplankyti vyresniuosius, pasisiūlyti jiems padėti, ar tik ištiesti vienišam žmogui draugystės ranką.

     Jei negalite atvykti į bažnyčią žiemos metu, praneškite parapijos raštinei susitarti kada galiu jus aplankyti ir atnešti sakramentus. Lankau parapijiečius kiekvieną mėnesį, paprastai pirmąjį mėnesio penktadienį. Nuoširdžiai noriu, kad visi būtų saugūs šią žiemą.


                                                                  Jūsų Kristuje,
                                                                  kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS
 

Šios savaitės penktadienis, gruodžio 1d., yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną nuo 8:00 iki 9:00v.r. bus Šventoji Valanda. Eucharistijos garbinimas vakare bus gruodžio 13d., nuo 6:00 iki7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą Knygų Kambaryje.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems, kurie dalyvavo blynų pusryčiuose prieš pora savaičių. 104 skanavosi blynais; užmokėjus išlaidas, parapijai atiteko $499 pelno. Ypatingai dėkojame tiems, kurie tvarkė svetainę prieš ir po pusryčių bei kepė blynus ir lietinius šiam lėšų telkimo reniginiui. Dievas telaimina jus visus.

DOSNUMO ANTRADIENIS (GIVING TUESDAY)

Esate girdėję apie Black Friday ir Cyber Monday – dabar galite pasidalinti malonėmis su kitais antradienį, lapkričio 28 – Giving Tuesday. Tą dieną žmonės visame pasaulyje kviečiami aukoti jų mėgiamiausioms labdaros ir ne pelno siekiančioms organizacijoms. Clevelando vyskupija kviečia jus dalyvauti šiaurės rytų Ohio „Online Day of Catholic Giving“ - #weGiveCatholic ir įteikti auką daugiau negu 160 katalikiškoms mokykloms, parapijoms, Catholic Charities programoms, tarnystėms, bei kitoms katalikiškoms ne pelno siekiančioms grupėms. Šįmet mūsų parapija dalyvaus šioje programoje. Antradienį, lapkričio 21, naudokite savo kompiūterį arba išmanųjį telefoną prieiti prie www.weGiveCatholic.org peržiūrėti sąrašą, ir skirti auką jūsų mėgiamiausioms institucijoms (neužmirškite Šv. Kazimiero parapijos). Šių švenčių dvasioje, neužmirškite aukoti katalikiškai (Give Catholic) Giving Tuesday.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - LAPKRIČIO 26 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- GRUODŽIO 3 d.

26 d. Parapijos riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė Eglė Laniauskienė
gr. 03 Laniauskai/Šilgaliai/Giedraičiai

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas,
Remigijus Belzinskas
*
Živilė Vaitkienė, Amanda Muliolienė

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Albertas Sušinskas

10 d. Čepulių ir Čiurlionių šeimos
17 d. Lietuvių Bendruomenė

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė Anika Muliolytė, Emilė Dicevičiūtė